Theo dòng chảy Báo chí cách mạng Việt Nam

(TCT online) - Ngày 21/6/1925, Báo Thanh niên - cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội - tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam xuất bản số đầu tiên. Đây là tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Ngày 21/6/2000, theo đề nghị của Hội nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý đổi tên Ngày Báo chí Việt Nam là Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
 
 
năm qua, kể từ ngày Báo Thanh niên ra số đầu tiên, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng phát triển và lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, hình thành hệ thống thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình rộng khắp. Đến nay, cả nước đã có trên 500 cơ quan báo chí với gần 700 ấn phẩm báo chí, một hãng thông tấn, 2 đài phát thanh và truyền hình quốc gia; hơn chục đài phát thanh và truyền hình khu vực; 64 đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, TP; cùng đội ngũ báo chí điện tử, báo chí trực tuyến phát triển mạnh mẽ, sôi động, có sức thu hút hàng triệu lượt người truy cập hàng ngày. Đội ngũ những người làm báo cũng phát triển nhanh chóng, từ hơn 300 người trong những năm kháng chiến chống Pháp, đã tăng lên hơn 13.000 hội viên Hội Nhà báo hiện nay. Nội dung thông tin trên nhiều loại hình báo chí ngày càng phong phú và đa dạng, hiệu quả hơn; hình thức thể hiện sinh động, hấp dẫn hơn.
 
Báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng xây dựng và rèn luyện, luôn đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đi lên dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Là tiếng nói của Đảng, của các cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội và là diễn đàn của nhân dân, báo chí không chỉ phản ánh kịp thời những diễn biến của đời sống kinh tế xã hội; phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân, mà còn là kênh thông tin tin cậy để người dân bày tỏ những ý kiến, nguyện vọng, phản ánh những bất cập nảy sinh trong thực tiễn và đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sự phát triển.
 
 
Là tờ báo chuyên ngành trên lĩnh vực kinh tế, Tạp chí Thuế Nhà nước đã từng bước vươn lên. Từ phát hành hàng tháng, đến nay Tạp chí Thuế Nhà nước đã nâng lên hàng tuần với số lượng gần 2 vạn bản/kỳ. Cùng với bản tiếng Việt, Tạp chí Thuế Nhà nước còn có bản tiếng Anh (ra hàng tháng) và trang thông tin điện tử. Nội dung, chất lượng  thông tin trên các ấn phẩm của Tạp chí Thuế ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực thông tin chính sách tài chính, pháp luật thuế đến người dân và cộng đồng DN. Đồng thời, phản ánh kịp thời những bất cập, những rào cản trong thực thi chính sách, nêu lên những kinh nghiệm, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu cho gia đình, cho DN và xã hội, đóng góp có hiệu quả vào NSNN. Nhiều tác phẩm báo chí in trên Tạp chí Thuế Nhà nước đã đạt giải cao trong các cuộc thi báo chí toàn quốc viết về ngành tài chính và được bình chọn tác phẩm báo chí chất lượng cao trong các chương trình hỗ trợ hàng năm của Hội Nhà báo Việt Nam.
 
Phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, Tạp chí Thuế Nhà nước tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, thực sự xứng đáng là cơ quan ngôn luận của ngành, là diễn đàn và địa chỉ tin cậy của người dân và cộng đồng DN về lĩnh vực tài chính, thuế. Đội ngũ những người làm báo ngành luôn nêu cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, tính văn hóa và đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, sáng tạo nên những tác phẩm báo chí có chất lượng và hiệu quả, thực sự xứng đáng là “chiến sĩ cách mạng” trên mặt trận văn hóa - tư tưởng.                    
BBT

Gửi bình luận


Mã bảo mật