Cân đối ngân sách tiếp tục có thặng dư

(TCT Online) - Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên cân đối NSNN tháng 4 và 4 tháng vẫn tiếp tục có thặng dư.

Cụ thể, tháng 4 ước thu NSNN đạt 133,9 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 4 tháng đạt 517,87 nghìn tỷ đồng, bằng 36,7% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó thu nội địa đạt 424,96 nghìn tỷ đồng, bằng 36,2% dự toán thấp hơn cùng kỳ năm 2018. Có 52/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 32%), trong đó 40 địa phương thu đạt trên 35% dự toán; 56/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 7 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ. Thu từ dầu thô 4 tháng ước đạt 18,29 nghìn tỷ đồng, bằng 41% dự toán, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2018. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 73,9 nghìn tỷ đồng, bằng 39,1% dự toán, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Về chi NSNN, tháng 4 cả nước chi ước đạt 114,2 nghìn tỷ đồng. Như vậy, luỹ kế 4 tháng đạt 429,8 nghìn tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, chi đầu tư phát triển đạt 68,5 nghìn tỷ đồng, bằng 16% dự toán, tăng 5,4%; chi trả nợ lãi đạt 39,69 nghìn tỷ đồng, bằng 31,8% dự toán, giảm 4,9%; chi thường xuyên đạt 319,68 nghìn tỷ đồng, bằng 32% dự toán, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách nên cân đối NSNN tháng 4 và 4 tháng vẫn tiếp tục có thặng dư. Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công. Tổng số đã phát hành được 82 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ (chưa bao gồm 7 nghìn tỷ đồng phát hành nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội) với kỳ hạn bình quân là 12,51 năm, lãi suất bình quân là 4,92%/năm.

Thuý Nga

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật