3 tháng đầu năm: thu ngân sách đạt 27% kế hoạch

(TCT Online) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, quý I/2019 thu NSNN đạt 381.000 tỷ đồng, bằng 27% dự toán, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2018.

 

 

Trong đó, thu nội địa cả quý I đạt 315.400 tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán, tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2018. Có 49/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán trên 24%. Thu dầu thô hơn 12.000 tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 80.000 tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Ở đầu ra của ngân sách, trong 3 tháng đầu năm tổng chi đạt 315.600 tỷ đồng, bằng 19,3% dự toán, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 46.700 tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán, tăng 32,4%; chi trả nợ lãi đạt 30.700 tỷ đồng, bằng 24,6% dự toán, giảm 3,6%; chi thường xuyên đạt hơn 237.000  nghìn tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nhìn chung các nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 3 và quý I được đảm bảo chặt chẽ, theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong quý I Bộ Tài chính đã trích 450 tỷ đồng ngân sách trung ương năm 2019 cho các địa phương hỗ trợ khẩn cấp nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai từ năm 2016 – 2018 và khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ. Như vậy, do nhu cầu chi quý I thấp nên cân đối ngân sách về tổng thể có thặng dư (thu lớn hơn chi).

Quỳnh Hương

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật