Những lưu ý về quyết toán thuế TNDN năm 2018

(TCT online) - Chiều ngày 14/3, Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến về quyết toán thuế TNDN năm 2018 trên Cổng thông tin điện tử ngành thuế tại địa chỉ http://www.gdt.gov.vn.
 
 
Nội dung của chương trình hỗ trợ trực tuyến nhằm giải đáp kịp thời các vướng mắc liên quan đến quyết toán thuế TNDN năm 2018, giúp các đơn vị biết được những thủ tục cần thiết khi thực hiện quyết toán thuế (QTT), đồng thời đảm bảo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tránh sai sót. Cụ thể, Tổng cục Thuế lưu ý hồ sơ quyết toán thuế TNDN bao gồm: tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN (ban hành kèm Thông tư 151/2014/TT-BTC). Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc DN thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình DN, giải thể, chấm dứt hoạt động. Trường hợp DN có dự án đầu tư nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, DN phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế TNDN. Đối với những DN có giao dịch liên kết, khi nộp báo cáo quyết toán thuế TNDN, ngoài những biểu mẫu phải nộp theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, DN phải gửi kèm các biểu mẫu quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết.
 
Về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Đối với hoạt động bán hàng hóa, là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
 
 
Về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hàng hóa, dịch vụ bán theo phương thức trả góp, trả chậm là tiền bán hàng hóa, dịch vụ trả tiền 1 lần, không bao gồm tiền lãi trả góp, tiền lãi trả chậm. Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ (không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của DN) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi. Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Trong hoạt động xây dựng, lắp đặt, doanh thu tính thuế là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.
 
Về chi phí được trừ, Tổng cục Thuế cũng lưu ý, ngoài một số sửa đổi tại Thông tư số 25/2018/TT-BTC về việc bổ sung thêm một số quy định về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, các nội dung còn lại không có gì thay đổi so với năm 2017. Cụ thể về nguyên tắc, DN được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện như: các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN; chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của DN theo quy định của pháp luật. Các khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Các khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
 
Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết, tất cả những câu hỏi của người nộp thuế gửi vào cổng thông tin điện tử của ngành thuế sẽ được các vụ, đơn vị chức năng giải đáp thỏa đáng và đăng tải công khai trên website của ngành. Do đó, để tránh trung lắp, các DN, cá nhân trước khi gửi câu hỏi có thể nghiên cứu trước phần hỏi đáp đã được đăng tải trước đó. Thời gian đặt câu hỏi trực tuyến đối với những vướng mắc liên quan đến thuế TNDN sẽ kéo dài đến 16h30 ngày 14/3./.
Trung Kiên
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật