Việt Nam đã đưa vào Luật Quản lý thuế những thông lệ tốt nhất

 
(TCT online) Đó là ý kiến của ông Sebastian Eckardt, Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới khi tham gia hội thảo góp ý về dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi do Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức ngày 28/2 tại Quảng Ninh.
 
Cụ thể hóa các quy định ngay trong luật
Tại hội nghị, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết: trong quá trình xem xét, cho ý kiến, Uỷ ban Tài chính Ngân sách và cơ quan soạn thảo đã tổ chức nhiều hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, các doanh nghiệp và đối tượng bị tác động của dự án luật. Trên cơ sở các ý kiến, cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo đã rà soát và cụ thể các nội dung ngay trong quy định của dự thảo luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với nhiều nội dung định hướng tiếp thu giải trình của cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo trình. Tuy nhiên cũng có một số nội dung là những vấn đề mang tính kỹ thuật, nếu quy định ngay trong luật sẽ có khó khăn khi tổ chức thực hiện, do đó vẫn giao cho Chính phủ, Bộ Tài chính quy định chi tiết để đảm bảo tính khả thi của luật.
Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam ông Sebastian Eckardt cho rằng, việc sửa đổi Luật Quản lý thuế diễn ra vào thời điểm khá phù hợp bởi Việt Nam đang đối mặt với những thách thức như: làm sao đánh thuế DN một cách hiệu quả ở cấp độ quốc gia, cùng với đó là những rủi ro trong nền kinh tế số. Với dự thảo mới này, có thể thấy Việt Nam đã đưa vào Luật Quản lý thuế những thông lệ tốt như: quản lý trên cơ sở rủi ro, tuân thủ các quy định về chuyển giá, khai và nộp thuế điện tử cũng như xác định rõ vai trò của người nộp thuế. Các điều khoản trong Luật Quản lý thuế đảm bảo được tính nhất quán và hài hòa với các quy định trong Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Hải quan. Đặc biệt trong dự thảo lần này đã có những quy định cụ thể liên quan đến các DN có giao dịch liên kết, theo đó các DN đa quốc gia phải có báo cáo kết quả kinh doanh theo từng quốc gia, đây là một nội dung rất quan trong để bảo vệ cơ sở tính thuế. Bên cạnh đó, Việt Nam đang tích cực rà soát và chuyển đổi 70 hiệp định thuế song phương sang đa phương, qua đó sẽ giúp Việt Nam giải quyết được những khoảng trống về chính sách thuế và giảm thiểu được tình trạng chuyển lợi nhuận từ các nước có thuế suất cao sang các nước có thuế suất thấp.
 Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi, bà Vũ Thị Như Mai, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính Ngân sách cho rằng, dự thảo luật đã được hoàn thiện nhiều. Đặc biệt, các quy định tại Điều 21, 22 về nhiệm vụ, trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước và cơ quan Thanh tra nhà nước đã được tiếp thu và chỉnh lý theo hướng cơ quan kiểm toán và thanh tra nhà nước tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết luận thanh, kiểm tra. Việc này cũng khắc phục được những tồn tại phát sinh khi cơ quan thanh tra chính phủ, kiểm toán tiến hành thanh tra, kiểm toán cơ quan quản lý thuế có liên quan đến nghĩa vụ người nộp thuế. 
 
 
Một số nội dung cần tiếp tục làm rõ
 
Mặc dù dự thảo Luật Quản lý thuế đã tiếp thu rất nhiều ý kiến xác đáng, tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng có nhiều nội dung cần tiếp tục sửa đổi làm rõ. Liên quan đến vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong quản lý thuế, đại diện Ngân hàng thế giới chia sẻ, qua nghiên cứu kinh nghiệm trên 50 nước, thì không có quốc gia nào Kiểm toán Nhà nước tham gia vào thanh tra, đưa ra quyết định về nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Nhiệm vụ chính của kiểm toán ở các nước là kiểm toán hoạt động của cơ quan thuế. Ở các nước đều không có chuyện Kiểm toán Nhà nước tham gia vào các quyết định mang tính chất ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của DN dù đó là DN nhà nước hay tư nhân. Do đó, ban soạn thảo cần nghiên cứu, cân nhăc thêm về vấn đề này. 
Ở góc cạnh khác, Ủy viên Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội ông Trần Quang Chiểu nêu, hiện nay Hội đồng tư vấn thuế xã phường chủ yếu thực hiện tính thuế cho các hộ thuế khoán, ấn định thuế trong khi đó tới đây khu vực hộ kinh doanh sẽ bị thu hẹp lại. Do vậy, cần phải viết lại nội dung này theo hướng rút gọn các quy định. Bên cạnh đó cần giao cho Chủ tịch UBND quận, huyện căn cứ theo số hộ, quy mô kinh doanh sẽ quyết định có thành lập Hội đồng tư vấn hay không. Ngoài ra, cần bổ sung quy định về trách nhiệm trước chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường thị trấn nếu hội đồng tư vấn thực hiện tư vấn sai, gây thất thu cho ngân sách nhà nước. 
Đại diện Vụ pháp chế Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng: vai trò của tổ chức tín dụng trong quản lý thuế thực ra là đơn vị trung gian thu hộ nhưng dự thảo luật lại quy định cứng trách nhiệm của tổ chức tín dụng. Nhiều thuật ngữ sử dụng trong dự thảo chưa thật sự chuẩn xác, chưa bao quát được các loại tài khoản của người nộp thuế. Việc quy định chưa rõ ràng khiến ngân hàng gặp khó không biết trích tiền từ tài khoản nào trong trường hợp tổ chức cá nhân nợ thuế.
Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, đến thời điểm hiện tại, dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi đã khá hoàn chỉnh. Với những vấn đề trọng tâm cơ bản hiện không còn vướng mắc gì lớn. Trong thời gian tới Ủy ban tài chính ngân sách và Ban soạn thảo sẽ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật, đảm bảo những quy định của luật công khai, minh bạch, rõ ràng, tăng nguồn thu ngân sách, giảm chi phí thu thuế nhưng cũng phải tránh thất thu thuế, đảm bảo tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước./.
Trung Kiên
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật