Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: Cơ cấu lại nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế và chống chuyển giá

(TCT online) - Năm 2018, ngay từ đầu Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo triển khai tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý thu, chú trọng khai thác nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế (cả đối tượng và địa bàn); đẩy mạnh chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại; quyết liệt xử lý nợ thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế. 
 
 
Đồng thời, chú trọng cải cách hành chính, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế. Kết quả là, đến hết 31/12/2018, thu cân đối NSNN ước đạt 1.422,7 nghìn tỷ đồng, vượt 103,5 nghìn tỷ đồng (tương đương 7,8%) dự toán, tăng 64,3 nghìn tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội, tỷ lệ động viên đạt 25,7%GDP, riêng thuế và phí đạt 21,1%GDP (mục tiêu giai đoạn 2016-2020 tương ứng là 23,5%GDP và 21%GDP).
 
Năm 2019, ngành tài chính được giao dự toán thu NSNN 1.411,3 nghìn tỷ đồng; trong đó thu nội địa 1173,5 nghìn tỷ đồng; thu dầu thô 44,6 nghìn tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 189,2 nghìn tỷ đồng và thu viện trợ 4 nghìn tỷ đồng. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về thuế nhằm cơ cấu lại nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế, chống xói mòn nguồn thu, chống chuyển gia, tiếp tục tăng cường vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương; không ban hành chính sách mới làm giảm thu NSNN (trừ trường hợp cắt giảm thuế để thực hiện các cam kết quốc tế). Tập trung rà soát các nội dung liên quan đến ưu đãi đầu tư, quản lý đối với các khoản thu để lại cho đơn vị chi nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN. Phấn đấu năm 2019 đạt tỷ lệ động viên vào NSNN ở mức 23,5%GDP; tăng thu ngân sách khoảng 5% so với dự toán Quốc hội giao; đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế; đẩy mạnh thanh tra kiểm tra thuế; quyết liệt xử lý nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế trong phạm vi dự toán được giao. 
TM (lược ghi tại Hội nghị tổng kết ngành tài chính 2018)

Gửi bình luận


Mã bảo mật