Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

(TCT Online) - Ngày 21/2, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Trình bày báo cáo một số vấn đề lớn của dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài Chính - ngân sách (UBTCNS) – cơ quan thẩm tra -  cho biết, một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ nội dung các khoản thu khác thuộc NSNN không do cơ quan quản lý thuế quản lý thu tại khoản 2 và xác định các khoản này có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này không? Đối với vấn đề này, cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo thống nhất việc giao Chính phủ quy định quản lý thu đối với các khoản thu không do cơ quan quản lý thuế thu sẽ không làm sáo trộn các quy trình quản lý thuế và vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định. Tuy nhiên, để bảo đảm rõ ràng, UBTCNS và cơ quan soạn thảo thống nhất sửa lại phạm vi điều chỉnh theo hướng bao quát tất cả nguồn thu NSNN, không tách bạch nguồn thu do cơ quan quản lý thuế thu và nguồn thu không do cơ quan quản lý thuế thu, đồng thời chuyển nội dung của khoản 2 Điều 1 dự thảo luật xuống Điều 151 cho phù hợp. Nội dung này được thể hiện tại Điều 1 và khoản 1 Điều 151 của dự thảo luật.

Về khai, tính thuế,  một số ý kiến đại biểu cho rằng, để hoàn thành tờ khai giao dịch liên kết cần phải có báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của công ty mẹ, trong khi đó, thông thường phải mất 1 năm để hoàn thành báo cáo này. Do đó, việc quy định nộp tờ khai giao dịch liên kết cùng với báo cáo quyết toán thuế năm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính là chưa phù hợp với thực tế và không khả thi. Trên cơ sở các ý kiến, ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra thống nhất mỗi quốc gia có quy định riêng về thời hạn hoàn thành báo cáo lợi nhuận liên quốc gia, do đó để bảo đảm phù hợp với thực tiễn, dự thảo được chỉnh sửa theo hướng giao Chính phủ quy định thời hạn nộp hồ sơ đối với báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Đồng thời, chỉnh sửa quy định đối với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế với loại thuế khai theo tháng, quý và loại thuế có kỳ tính thuế theo năm cho phù hợp với thực tiễn. Theo đó, quy định thời hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng, không quy định theo ngày như dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Nội dung này được thể hiện tại điểm b khoản 1, điểm a, b, c khoản 2 và khoản 5 Điều 44 của dự thảo luật.

Cho ý kiến về một số nội dung cụ thể, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho rằng, trong toàn bộ dự luật không có quy định về trách nhiệm của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch trong việc quản lý thu thuế của những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra nghiên cứu, bổ sung nội dung này. Đồng thời cần rà soát các quy định liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan thực hiện quản lý thuế; các trường hợp không thu thuế, miễn thuế, giảm thuế, khoanh nợ, xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp.

Quan tâm đến hai điều 21 và 22, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, quan hệ được đề cập tại dự thảo luật là quan hệ giữa cơ quan kiểm toán với cơ quan quản lý thuế; giữa cơ quan thanh tra và cơ quan quản lý thuế. Cho nên kết luận của cơ quan kiểm toán và thanh tra liên quan đến nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế chứ không phải đối với người nộp thuế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra xem xét kỹ lưỡng, thiết kế lại nội dung Khoản 1, Khoản 2 các Điều 21, 22 của dự thảo Luật để đảm bảo tính logic, rõ ràng.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với hướng tiếp thu của UBTCNS trong báo cáo một số vấn đề lớn về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp thu đầy đủ ý kiến, tiếp tục hoàn thiện dự luật và gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội.

Hồ Huệ

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật