Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức

(TCT online) Ngày 30/1/2019, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Tổng cục Thuế năm 2018.
 
 
Tại hội nghị, ông Quách Hào Hiệp – Phụ trách Văn phòng Tổng cục Thuế đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của cơ quan Tổng cục Thuế. Theo đó, năm 2018 ngành thuế được giao nhiệm vụ là 1.070.200 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế đánh giá lại toàn bộ các nguồn thu trên từng địa bàn theo từng khoản thu, sắc thuế, giao chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2018 trong nội bộ ngành thuế tăng tối thiểu 7,3% so với dự toán Quốc hội giao để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2018. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách năm 2018 của Tổng cục Thuế đạt 1.146.933 tỷ đồng (không bao gồm khoản thu từ bán cổ phần của Nhà nước tại các doanh nghiệp), bằng 107,2% dự toán, bằng 112,3% so với thực hiện năm 2017.
 
Trong năm 2018, Tổng cục Thuế triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ quá trình phát triển của DN. Theo đó đã triển khai, thực hiện rà soát đơn giản hoá các TTHC để đáp ứng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 theo yêu cầu của Bộ Tài chính, đề xuất trình Bộ danh mục 140 TTHC sẽ điện tử hoá từ mức 1,2 lên mức 3,4 trong năm 2019-2020.  
 
Tại hội nghị, đại diện các vụ đơn vụ cũng báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ, tình hình tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác quản lý tài chính, mua sắm tài sản và công bố các danh hiệu, trao tặng hình thức thi đua khen thưởng.  
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam khẳng định, năm 2018, toàn ngành thuế nói chung và cán bộ công chức viên chức cơ quan Tổng cục Thuế nói riêng đã nỗ lực không ngừng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN. Năm 2019 tiếp tục là một năm khó khăn đối với công tác thu NSNN, đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu lớn hơn nữa của tập thể cán bộ công chức, viên chức ngành thuế, do đó Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam đề nghị toàn ngành thuế, cần rà soát đánh giá nguồn thu, giao dự toán phù hợp với từng địa phương. Về cải cách hành chính cần tập trung nâng thứ hạng nộp thuế của Việt Nam tăng 7-10 bậc. Bên cạnh đó cần hiện tốt quản lý tài sản, đảm bảo lương thưởng cho cán bộ chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo đội ngũ cán bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.
 
                                                                        Trung Kiên 

Gửi bình luận


Mã bảo mật