Đảng bộ Tổng cục Thuế tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

(TCT online) - Ngày 22/1/2019, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 
 
 
Theo báo cáo của Đảng ủy Tổng cục Thuế, năm 2018, Đảng bộ đã phối hợp với lãnh đạo Tổng cục Thuế, chỉ đạo toàn ngành và đã đạt được những kết quả quan trọng. Đó là thu ngân sách đạt 1.146.933 tỷ đồng, đạt 107,2%, bằng 112,3% so với thực hiện năm 2017, trong đó thu từ dầu thô đạt 66.048 tỷ đồng, bằng 183,9% dự toán, tăng 33,2% so với thực hiện; thu nội địa đạt 1.080.885 tỷ đồng, bằng 104,5% dự toán, tăng 11,2% so với dự toán. Hầu hết các địa phương đều hoàn thành và hoàn vượt dự toán. 
 
Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo Tổng cục Thuế chỉ đạo các cấp ủy triển khai quyết liệt có hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 19-2018/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các cấp ủy, chi bộ, chủ động tích cực phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, động viên cán bộ Đảng viên nâng cao chất lượng tổ chức đảng, nhất là công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thực tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ đảng viên.
 
Về công tác xây dựng Đảng, trong năm 2018, Đảng ủy khối đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai các Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; các đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Đặc biệt, căn cứ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại các hội nghị lần thứ 6, khóa XII, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Thuế đã chỉ đạo triển khai việc nghiên cứu xây dựng đề án sắp xếp sáp nhập chi cục thuế cấp huyện để thành lập chi cục thuế khu vực. Với sự quyết tâm cao của toàn ngành và với sự định hướng của các các cấp ủy việc thành lập chi cục thuế khu vực sẽ được thực hiện đúng lộ trình đề ra với mục tiêu đến năm 2020 giảm từ 711 xuống còn 420 chi cục thuế. 
Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận những biện pháp về công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho các Đảng viên, đánh giá hạn chế, nguyên nhân và đề ra các biện pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2019.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Tổng cục thuế đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 trong dự thảo báo cáo và lưu ý những nội dung trọng tâm Đảng bộ Tổng cục Thuế cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới, đó là tập trung, để xuất các giải pháp chỉ đạo quyết liệt phấn đấu hoàn thành vượt 5% dự toán thu ngân sách, đồng thời đẩy mạnh triển khai các chương trình kế hoạch cải cách hệ thống thuế, nhất là chuẩn bị chiến lược cải cách thuế 2021-2030. Bên cạnh đó trong năm 2019, Đảng bộ cần tiếp tục chỉ đạo công tác sắp xếp lại tổ chức, đảm bảo việc tinh  gon và hiệu lực hiệu quả của bộ máy. Cấp ủy, chi bộ các cấp cần nắm rõ tư tưởng, giáo dục chính trị đảng viên, đảm bảo đoàn kết nội bộ, công tâm trong chỉ đạo điều hành, tăng cường công tác bảo vệ nội bộ chăm sóc đời sống cán bộ cho nhân viên, đồng thời đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao./.
Trung Kiên 
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật