5 giải pháp trọng tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính-ngân sách 2019

(TCT Online) - Phát biểu tại Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ Tài chính năm 2018 diễn ra sáng 21/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu ra 5 giải pháp trọng tâm để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2019.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, năm 2018, ngành tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Trong đó nổi bật là đã Bộ Tài chính đã trình Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành 2 nghị quyết; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 48 đề án; ban hành 130 thông tư, tập trung vào các cơ chế, chính sách, các giải pháp tài chính nhằm tăng cường quản lý thu, chi NSNN chặt chẽ, hiệu quả, tăng cường quản lý sử dụng tài sản công.

Bên cạnh đó, tính đến 31/12/2018, số thu cân đối NSNN ước đạt khoảng 1.421,9 nghìn tỷ đồng, vượt 7,8% so với dự toán, tăng 63,5 nghìn tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội, tỷ lệ động viên vào NSNN đạt 25,7% GDP, riêng thuế và phí là 21,1% GDP. Bội chi NSNN năm 2018 được điều hành trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định (3,6% GDP thực hiện, dự toán là 3,7% GDP). 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, năm 2019 là năm quan trọng tập trung bứt phá để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) và kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia (2016-2020). Chính vì thế, Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành, trước hết là các lãnh đạo chủ chốt cần tập trung, quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2019. Trong đó, tập trung vào 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. 

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo xây dựng và nghiên cứu các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm, trong đó, tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Thứ hai, tiếp tục điều hành chính sách tài khóa thận trọng; phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất- kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; quyết liệt công tác thu ngân sách; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa mà trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển DN.

Thứ tư, rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). 

Thứ năm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ; sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì và Ba; cờ thi đua của Chính phủ; cờ thi đua của Bộ Tài chính cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Bộ Tài chính đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019 với khẩu hiệu hành động “Quyết tâm cao, chỉ đạo tốt đẩy mạnh thi đua, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019”.

Thuý Nga

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật