Hội nghị đại biểu công chức, viên chức khối cơ quan Tổng cục Thuế

(TCT online) Ngày 09/02, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị đại biểu công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Tổng cục Thuế năm 2017.
 
Theo báo cáo tại hội nghị năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, sự quan tâm, hỗ trợ của toàn bộ hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Tổng cục đã tập trung, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế theo kế hoạch đã đề ra. Theo đó trên cơ sở dự toán pháp lệnh được giao, Tổng cục Thuế đã giao chỉ tiêu phấn đấu thu nội địa (không kể dầu thô) tăng 8% so với dự toán pháp lệnh cho 63 cục thuế tỉnh, TP trực thuộc trung ương làm mục tiêu của cơ quan thuế đảm bảo phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN và NSTW năm 2017. Các vụ, đơn vị của Tổng cục đã theo dõi sát tiến độ thực hiện dự toán thu NS của từng địa phương, thực hiện phân tích đánh giá cụ thể tình hình thu ngân sách của từng nguồn thu, từng địa bàn quản lý thu, qua đó phát hiện kịp thời và xử lý hoặc trình các cấp có thẩm quyền xử lý những tồn tại, vướng mắc trong cơ chế, chính sách và công tác quản lý thu; theo dõi tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN và thu NSTW đối với 16 địa bàn có số thu ngân sách điều tiết về Trung ương để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính có phương án chỉ đạo điều hành phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu. 
 
Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế: Tổng cục Thuế đã triển khai các chương trình “Đồng hành cùng DN khởi nghiệp” với mục tiêu không để doanh nghiệp gặp khó khăn, trở ngại về thuế làm ảnh hưởng đến hoạt động trong thời gian mới ra kinh doanh; tổ chức hội nghị đối thoại với NNT và các hội nghị, hội thảo tập huấn về chế độ chính sách mới ban hành; Tổ chức nhiều “tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế” để hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế. Toàn ngành đã giải đáp cho hơn 295 ngàn lượt vướng mắc cho NNT bằng nhiều hình thức; tổ chức 1.420 buổi đối thoại cho hơn 98.000 lượt DN tham dự.
 
Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế thường xuyên rà soát, nắm bắt kịp thời và sát đối tượng quản lý thông qua việc đẩy mạnh kiểm kê, rà soát mã số thuế, đảm bảo kiểm soát, nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế, để đưa vào diện theo dõi, quản lý thuế. Bên cạnh đó, cơ quan Tổng cục Thuế đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2017 đến từng cục thuế địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các Cục thuế thực hiện tốt các biện pháp thu hồi nợ. Nhờ đó tính đến 31/12/2017, tổng số tiền thuế nợ 63 Cục Thuế đã đôn đốc, thu hồi được 44.773 tỷ đồng, đạt 59,5% số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2016, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số nợ thuế của toàn ngành tính đến thời điểm 31/12/2017 là 73.145 tỷ đồng, giảm 2,8% so với thời điểm 31/12/2016.
 
Đối với công tác thanh tra, kiểm tra thuế, toàn ngành đã thanh tra, kiểm tra được 103.211 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 113,65% kế hoạch năm 2017; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 19.048 tỷ đồng. Riêng Vụ Thanh tra Tổng cục Thuế đã trình Tổng cục ban hành được 61 QĐ thanh tra, kiểm tra; đã xử lý tăng thu và kiến nghị nộp qua thanh tra, kiểm tra: 2.869 tỷ đồng; giảm lỗ: 1.198 tỷ đồng; giảm khấu trừ: 57 tỷ đồng; đã nộp NSNN: 2.602 tỷ đồng.
 
Đặc biệt với sự chỉ đạo sát sao của Tổng cục Thuế năm 2017, cơ quan thuế các cấp tiếp tục duy trì thời gian nộp thuế là 117 giờ/năm và theo Báo cáo môi trường kinh doanh – Doing business 2018 (DB2018) toàn cầu được Ngân hàng thế giới công bố, Việt Nam xếp thứ 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 14 bậc so với DB2017); trong đó chỉ số Nộp thuế (Paying Taxes) tăng 81 bậc so với DB2017, từ xếp hạng vị trí 167 lên xếp hạng vị trí 86/190 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ 4 trong nhóm nước ASEAN. Với các giải pháp đó nên năm 2017, khối cơ quan Tổng cục Thuế đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao với tổng thu ngân sách đạt trên 1 triệu tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.
 
Cũng tại hội nghị, đại biểu nghe và tập trung thảo luận về công tác thanh tra nhân dân và báo cáo thực hiện dân chủ năm 2017, đồng thời lãnh đạo Tổng cục Thuế đã trao nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017./.
                                                                                 Trung Kiên

Tin mới

Các tin khác