Tích hợp 120 thủ tục trên Cổng dịch vụ công quốc gia, ngành thuế vượt 30% kế hoạch được giao

(TCT Online) - Tổng cục Thuế cho biết, ngành thuế vừa hoàn thành tích hợp thêm 27 thủ tục hành chính (TTHC), nâng số lượng TTHC thuế tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia lên 120, đạt gần 130% kế hoạch được giao năm 2020.

Theo kế hoạch, năm 2020, Tổng cục Thuế phải tích hợp 93 TTHC mức độ 3,4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên đến tháng 5/2020, Tổng cục Thuế đã hoàn thành kế hoạch trước 6 tháng. Từ đó đến nay, đã có hơn 14 triệu lượt truy cập của người nộp thuế qua Cổng dịch vụ công quốc gia gửi đề nghị đến cơ quan thuế giải quyết 93 thủ tục này.

Hướng đến Lễ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế hoàn thành tích hợp thêm 27 TTHC nữa, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến cung cấp qua Cổng dịch vụ công quốc gia là 120 thủ tục. Ngành thuế tiếp tục vượt mục tiêu mà Chính phủ, Bộ Tài chính đã giao, đạt gần 130% so với kế hoạch của năm 2020.

Để có được kết quả này, ngành thuế đã nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tích hợp hệ thống quản lý thuế với hệ thống cổng thông tin dịch vụ quốc gia.

Trong thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục nâng cấp, tích hợp tất cả thủ tục hành chính thuế trên Cổng dịch vụ công quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN.

HH