Hướng dẫn thực hiện công tác thanh kiểm tra thuế

(TCT Online) - Ngày 12/8/2020 Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 3290/TCT-TTKT gửi các cục thuế hướng dẫn công tác thanh kiểm tra theo Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. Theo đó, yêu cầu các cục thuế thành lập ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP do lãnh đạo cục làm trưởng ban. 

Trong công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế, yêu cầu tổ kiểm tra có tối thiểu 2 người/1 tổ kiểm tra đối với 1 người nộp thuế. Phụ trách bộ phận thanh kiểm tra phân công, giao nhiệm vụ cho tổ trưởng và thành viên trong tổ được lập thành văn bản, phiếu nhận xét hồ sơ khai thuế phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên của tổ kiểm tra. Các cục thuế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác đối chiếu, rà soát hồ sơ của DN. Trong đó, hồ sơ rủi ro thấp thực hiện kiểm tra, lưu hồ sơ theo quy định; lập danh sách hồ sơ rủi ro vừa yêu cầu DN bổ sung thông tin theo quy định; đối với hồ sơ rủi ro cao thực hiện phân tích chuyên sâu, kiểm tra và giám sát trọng điểm tại cơ quan thuế. 

Đối với kế hoạch thanh kiểm tra năm 2020 đã được phê duyệt, cơ quan thuế xác định mức độ rủi ro cao, vừa, thấp; phân loại, lập danh sách DN bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 để thực hiện điều chỉnh kế hoạch; tăng cường kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế trong thời kỳ dịch bệnh diễn biến phức tạp, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ thanh kiểm tra thuế. 

HH