Đã có 99,8% DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

(TCT online) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, với việc 63/63 tỉnh, TP và 100% chi cục thuế trực thuộc tham gia triển khai hệ thống khai thuế điện tử, đến nay đã có 99,8% DN tham gia sử dụng dịch vụ.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, với việc 63/63 tỉnh, TP và 100% chi cục thuế trực thuộc tham gia triển khai hệ thống khai thuế điện tử, đến nay đã có 99,8% DN tham gia sử dụng dịch vụ; 99,2% trên tổng số DN đang hoạt động đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế. Ngoài ra, Tổng cục Thuế đã mở rộng triển khai cung cấp dịch vụ hoàn thuế điện tử cho người nộp thuế tại 63 tỉnh. Tính từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2020, tổng số DN tham gia hoàn thuế điện tử là 6.270, đạt tỷ lệ 96,46 %; số hồ sơ tiếp nhận là 12.570 hồ sơ đạt tỷ lệ 97,56 %; tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 9.293 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 54.089 tỷ đồng.
Đối với việc thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Tổng cục Thuế cho biết, tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến ngày 30/6/2020, đã có 255 DN tham gia. Từ ngày 1/1/2020 đến 30/6/2020, có 697.403 hóa đơn đã được cấp mã, tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 18.918 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 1.673 tỷ đồng. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao về cung cấp dịch vụ công trực tuyến; triển khai dịch vụ khai nộp thuế điện tử dành cho cá nhân; triển khai dịch vụ nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử theo đúng tiến độ.     
MĐ