Đề ra giải pháp cụ thể, các cục thuế quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN

(TCT Online) - Tại Hội nghị sơ kết công tác thuế, các cục thuế đã thể hiện quyết tâm thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong những tháng còn lại của năm, đề ra những giải pháp cụ thể, mặc dù xác định rõ những khó khăn, thách thức do tình hình sản xuất kinh doanh chưa hồi phục hoàn toàn. 

Ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội:

Cục Thuế TP Hà Nội nhận định, nhiệm vụ thu NSNN 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề bởi các DN, người nộp thuế nói chung và các ngành nghề kinh tế trọng điểm trên địa bàn Thủ đô nói riêng tiếp tục gặp khó khăn trong quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh. Việc áp dụng các chính sách thuế miễn, giảm, điều chỉnh mức điều tiết thu mới cũng tiếp tục làm giảm thu NSNN 6 tháng cuối năm khoảng 5.100 tỷ đồng.

Do đó, để đạt được mục tiêu thu NSNN đã đề ra, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ tiếp tục bám sát, triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. Trên cơ sở đó, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, công chức thuế, thường xuyên giám sát các chỉ tiêu, kế hoạch đã giao để kịp thời chỉ đạo, xử lý các vướng mắc phát sinh. Cục Thuế TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch chi tiết và đang tích cực tổ chức triển khai các giải pháp quản lý thu. Cụ thể, triển khai hiệu quả, kịp thời chính sách gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và các chính sách miễn, giảm, điều chỉnh mức điều tiết thuế, cũng như tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hoàn, miễn giảm thuế, không tính tiền chậm nộp, gia hạn nộp thuế để hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu. Đôn đốc thu hồi kịp thời các khoản tiền thuế, tiền thuê đất ngay khi hết thời gian gia hạn, nhằm hạn chế tối đa phát sinh nợ thuế mới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng thuế với mục tiêu lũy kế cả năm 2020 hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu nợ được giao.

Cùng với đó, quản lý tốt, đầy đủ các đối tượng phải nộp thuế cũng như nắm chắc các nguồn thu NSNN trên địa bàn. Tăng cường giám sát, đôn đốc thu các hoạt động có dư địa tăng thu, như thương mại điện tử, viễn thông, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án, hoặc chuyển nhượng bất động sản. Thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không tổ chức thanh kiểm tra các trường hợp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho DN tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động, nhưng cũng không để xảy ra tình trạng lợi dụng vi phạm pháp luật.

Cùng với việc tập trung xử lý chống thất thu thuế đối với các cá nhân kinh doanh trực tuyến, cá nhân có thu nhập từ hoạt động nội dung số và có quy mô kinh doanh lớn trên địa bàn, cục thuế tiếp tục phối hợp với các sở ngành, địa phương khai thác thu các khoản từ đất, đôn đốc nợ đọng thuế, nghĩa vụ tài chính từ đất để bù đắp cho các khoản thu hụt thu. 

Bên cạnh việc chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thu NSNN, cục thuế đề nghị Tổng cục Thuế sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho các tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử qua hình thức ví điện tử đối với người nộp thuế là cá nhân. Đồng thời, đề nghị Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung cho Cục thuế Hà Nội và các cục thuế có số thu lớn, địa bàn rộng thêm cấp phó để triển khai tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TP HCM:

Trong những tháng cuối năm, bên cạnh triển khai các biện pháp hỗ trợ DN theo chỉ đạo của Chính phủ, cơ quan thuế còn phải đảm bảo hoàn thành dự toán thu NSNN, đòi hỏi toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức của cục thuế phải nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt nhiệm vụ. Cục Thuế TP HCM đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm và 10 nhóm giải pháp cụ thể. Theo đó, chú trọng cải cách hành chính,  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh trong bối cảnh bình thường mới, từ đó đóng góp nguồn thu cho ngân sách. Triển khai thực hiện tuyên truyền các chính sách mới thông qua các hình thức trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh việc đưa thông tin đến người nộp thuế. Đối với những đối tượng không được hưởng chính sách gia hạn, có biện pháp quyết liệt đấu tranh để thu đủ vào ngân sách, đảm bảo công bằng,  tạo môi trường tốt cho hoạt động kinh doanh của DN. Cùng với đó, cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai,  đặc biệt là triển khai các ứng dụng phục vụ cho hoạt động giao dịch với người nộp thuế và quản lý nội bộ nhằm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp hiện đại.

Cục Thuế đặt mục tiêu triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp chỉ đạo, điều hành quản lý để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 với mức cao nhất. Theo đó, nắm tình hình kê khai, nộp thuế tương ứng với diễn biến sản xuất kinh doanh của người nộp thuế,  đặc biệt là các DN trọng điểm. Đối với công tác thanh kiểm tra, giao kế hoạch cho từng đoàn công tác, khai thác dữ liệu trên hệ thống quản lý thuế, các ứng dụng của ngành để đánh giá phân tích, tập trung vào những lĩnh vực không, hoặc ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, như thương mại điện tử, các lĩnh vực liên quan tới thiết bị y tế, dược phẩm. Cùng với đó, chú trọng sắp xếp bộ máy quản lý nội ngành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức trong thực thi nhiệm vụ được giao. Cụ thể, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ, chú trọng những khâu dễ xảy ra tham nhũng, nhằm phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Trong 6 tháng còn lại của năm, nếu tình hình kinh tế, sản xuất kinh doanh tương tự như 6 tháng đầu năm, dự kiến số thu trên địa bàn TP HCM đạt khoảng 86% dự toán. Trong trường hợp nền kinh tế thế giới khả quan, dự kiến số thu đạt 92% dự toán. Hiện nay, nợ thuế có khả năng thu trên địa bàn khoảng 13.000 tỷ đồng. Cục Thuế sẽ đôn đốc thu hồi đủ số nợ để bù đắp những khoản thiếu hụt do bệnh dịch gây ra. 

Ông Trịnh Thanh Hải, Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An:

Cùng với việc đẩy mạnh các giải pháp quản lý thu trong những tháng cuối năm, Cục Thuế Nghệ An có khó khăn, vướng mắc liên quan đến nợ thuế đối với các hộ kinh doanh, đặc biệt là hộ kinh doanh vận tải với nhiều trường hợp chây ỳ, đã thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế nhưng hiệu quả thấp.  Do đó, đề nghị Tổng cục Thuế có quy chế phối hợp với Cục Đăng kiểm để có thông tin cảnh báo về các DN này tại các trung tâm đăng kiểm, như không làm thủ tục đối với các chủ xe nợ thuế kéo dài. Ngoài ra, trước nguy cơ thất thu hàng trăm tỷ đồng thuế TNDN hàng năm do khi tiến hành thanh kiểm tra, các đoàn chỉ tập trung vào những nội dung thu khác, cục thuế kiến nghị Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính có cơ chế cho các địa phương khi tiến hành thanh kiểm tra được phép truy thu đối với phần phát hiện sai phạm về thuế TNDN, nhằm chống thất thu đối với lĩnh vực này.

Ông Trương Công Khoái, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Đà Nẵng:

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác ủy nhiệm thu, Cục Thuế Đà Nẵng có một số vướng mắc và kiến nghị về công tác truyền dữ liệu cho đơn vị nhận uỷ nhiệm thu. Hiện công tác truyền dữ liệu bằng phương thức tự động đã tạo thuận lợi trong triển khai, giảm sai số trong truyền dữ liệu. Tuy nhiên, đối với các hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn quyển, việc kê khai thường kết thúc vào thời điểm cuối cùng của ngày nộp thuế. Do đó, ảnh hưởng đến tiến độ cơ quan thuế chuyển dữ liệu cho bưu điện, một số trường hợp chuyển dữ liệu cũ, khiến việc xác định số giao thu không chính xác. Cục Thuế đề nghị Cục Công nghệ thông tin tiếp tục rà soát những vướng mắc trong quá trình truyền dữ liệu để công tác này ổn định và có độ chính xác cao hơn trong thời gian tới. 

Ngoài ra, hiện nay lực lượng cán bộ bưu điện thực hiện công tác uỷ nhiệm thu mỏng, làm việc mang tính chất kiêm nhiệm, thời gian chủ yếu thu tập trung vào những ngày cuối tháng, dẫn đến việc nợ đọng thuế tăng. Do đó, đề nghị Tổng cục Thuế nghiên cứu giải pháp đề nghị các đơn vị nhận ủy nhiệm thu thực hiện những biện pháp thu phù hợp theo từng địa phương. Cụ thể, tại những khu vực trung tâm, hoặc những nơi tập trung hộ kinh doanh có thể đặt điểm thu vào những thời gian cao điểm để người dân tự giác đi nộp. Đồng thời, khuyến khích người dân, người nộp thuế nộp thuế qua ngân hàng, kho bạc bằng phương thức điện tử.

HH (ghi)