Hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

 

(TCT Online) - Nhằm triển khai Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN, Tổng cục Thuế đã ban hành Văn bản số 2546/TCT-DNNCN yêu cầu các cục thuế tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ chính sách về giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN theo Nghị quyết số 954. 

Tại từng địa bàn quản lý, cơ quan thuế chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, văn phòng đại diện của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của nghị quyết. Thông tin tuyên truyền cần thường xuyên, liên tục theo nhiều hình thức, bảo đảm mọi người nộp thuế đều tiếp cận, hiểu rõ quy định về mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN và thời gian áp dụng. 

Ngoài ra, các cục thuế hướng dẫn người nộp thuế kê khai, quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Điều 1 của nghị định kể từ kỳ khai thuế TNCN tạm tính tháng 7/2020 (hạn nộp tờ khai là ngày 20/8/2020) đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo tháng và từ kỳ khai thuế TNCN tạm tính quý III/2020 (hạn nộp tờ khai là ngày 30/10/2020) đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo quý. 

Trường hợp các tháng/quý thuộc kỳ tính thuế năm 2020, người nộp thuế đã tạm nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh 9 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc, cơ quan thuế hướng dẫn xác định lại số thuế phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020 theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 954. 

HH