Thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 123.484 tỷ đồng

(TCT Online) - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu 5 tháng năm 2020 là 123.484 tỷ đồng, bằng 36,5% dự toán, đạt 34,8% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 17,18% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng 5 năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 37,9 tỷ USD, tăng 5% so với tháng trước; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 18,5 tỷ USD, tăng 5,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 19,4 tỷ USD, tăng 4,7%. So với cùng kỳ năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước giảm 15,5% và trị giá nhập khẩu giảm 15,9%.

Với diễn biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2020 ước tính thâm hụt 900 triệu USD. 

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 196,8 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020 ước tính thặng dư 1.880 triệu USD 

Xuất khẩu dầu thô trong tháng 5/2020 ước tính là 486 nghìn tấn, tăng 4,1% và trị giá là 110 triệu USD tăng 103,2% so với tháng 04/2020. 

5 tháng đầu năm 2020, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính đạt 2.185 nghìn tấn và trị giá là 689 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính trong 5 tháng này tăng 27,7% về lượng và trị giá ước tính giảm 22,9%.

Đồng thời, nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 5/2020 ước tính là 650 nghìn tấn, tăng 20,7% so với tháng trước và trị giá là 152 triệu USD, tăng 7,7%.

Lượng xăng dầu nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 3.053 nghìn tấn và trị giá là 1.273 triệu USD. Như vậy, lượng xăng dầu nhập khẩu trong 5 tháng năm 2020 ước tính giảm 22,3% về lượng và giảm 48,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.  

Ngoài ra, một số nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện trong tháng 5/2020 là 4,2 tỷ USD, tăng 9,7% so với tháng trước; trị giá nhập khẩu 5 tháng năm 2020 đạt 21,7 tỷ USD và tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: ước tính nhập khẩu trong tháng 5/2020 là 3,1 tỷ USD, tăng 4,1% so với tháng trước; trị giá nhập khẩu 5 tháng mặt hàng này đạt 14,3 tỷ USD và giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ 2019.

Đối với ôtô nguyên chiếc các loại, ước tính trong tháng 5/2020 là 5 nghìn chiếc, tăng 5,7% và trị giá là 110 triệu USD, giảm 15,8% so với tháng trước.

Lượng nhập khẩu mặt hàng này 5 tháng năm 2020 là 37 nghìn chiếc và trị giá là 800 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng nhập khẩu nhóm hàng này trong 5 tháng năm 2020 giảm 42,5% về lượng và giảm 44% về trị giá.

Minh Huệ