Đã có 37.000 DN tham gia cơ chế một cửa quốc gia

(TCT Online) - Theo Tổng cục Hải quan, cả nước đã có 198 thủ tục hành chính của các bộ, ngành kết nối cơ chế một cửa quốc gia (NSW) với hơn 3 triệu hồ sơ  của hơn 37.000 DN tham gia.

Tính đến nay, Việt Nam đã trao đổi thông tin C/O mẫu D điện tử với 9 nước gồm Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines. Tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là gần 200 ngàn C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là gần 227 ngàn C/O.

Liên quan đến triển khai kết nối với đối tác ngoài ASEAN, hiện đã hoàn thành việc kiểm thử kỹ thuật kết nối và trao đổi thông điệp thử nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên minh kinh tế Á-Âu; đang đàm phán để trao đổi chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á-Âu, chứng nhận xuất xứ điện tử với Hàn Quốc, chứng nhận kiểm dịch điện tử với New Zealand.

Hệ thống NSW do Tổng cục Hải quan chủ trì, triển khai đã được vinh danh danh hiệu Sao Khuê 2020 ở hạng mục chính phủ điện tử trong số 112 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin tiêu biểu do Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức. 

HH