Quy định rõ trường hợp cần làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

(TCT Online) - Góp ý vào dự thảo thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam cho biết, liên quan đến thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế, dự thảo chưa quy định rõ trường hợp thay đổi những thông tin nào thì phải làm và không cần làm thủ tục hành chính. Do đó,  cần quy định cụ thể đối với nội dung này. 

Ngoài ra, theo quy định tại dự thảo, hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp kê khai, nộp thuế phải có bản sao giấy phép thầu (hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp); bản sao giấy xác nhận đăng ký văn phòng điều hành (hoặc giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có). Theo các quy định pháp luật về đấu thầu, đầu tư, xây dựng, chỉ có các nhà thầu thi công xây dựng mới thuộc diện phải cấp giấy phép thầu và giấy xác nhận đăng ký văn phòng điều hành, các nhà thầu trong các lĩnh vực khác không phải thực hiện nghĩa vụ này. Do đó, VCCI đề nghị bỏ các tài liệu này trong thành phần hồ sơ để phù hợp với các đối tượng khác.

VCCI cũng đề nghị bỏ quy định doanh nghiệp phải đóng dấu trên các tài liệu, hồ sơ để đồng bộ với chủ trương bỏ con dấu doanh nghiệp đang được dự thảo tại Luật Doanh nghiệp sửa đổi dự kiến được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ đầu năm 2021. 

HH