Người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục hành chính thuế trên cổng dịch vụ công quốc gia

(TCT Online) - Thời gian qua, thực hiện chủ trương của Chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ người dân, DN nhất là trong bối cảnh dịch Covid 19, cơ quan thuế đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh tích hợp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực thuế lên cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo yêu cầu tiến độ và kỹ thuật.

Qua đó, người nộp thuế có thể truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện được các thủ tục hành chính về thuế. 

Đến thời điểm hiện tại đã có 93 thủ tục hành chính thuế được cập nhật trên cổng dịch vụ công quốc gia để người nộp thuế có thể tra cứu, thực hiện.

Như vậy, bên cạnh trang thuế điện tử do cơ quan thuế xây dựng (https://thuedientu.gdt.gov.vn), người nộp thuế có thể truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ https://dichvucong.gov.vn bằng tài khoản được cấp, để thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo hình thức điện tử. 

M. Huệ