Ngành thuế đã tiếp nhận trên 24.050 tỷ đồng đề nghị gia hạn tiền thuế, thuê đất của người nộp thuế

(TCT Online) - Tính đến ngày 4/5, cả nước có tổng cộng trên 75.000 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, với tổng số tiền gia hạn là 24.054 tỷ đồng.

Trong các ngày từ 29/4 đến ngày 4/5/2020 cơ quan thuế cả nước đã tiếp nhận trên 11.500 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Như vậy số liệu lũy kế tính đến ngày 4/5/2020, cả nước có tổng cộng trên 75.000 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế.

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 4/5/2020 là 24.054 tỷ đồng, trong đó gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 23.983 tỷ đồng, trong đó tiền thuế giá trị gia tăng là 7.226 tỷ đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 14.393 tỷ đồng, tiền thuê đất là 2.364 tỷ đồng. Gia hạn đối với cá nhân là 71 tỷ đồng, bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng và tiền thuế thu nhập cá nhân là 63 tỷ đồng, tiền thuê đất là 8 tỷ đồng.

HH