Năm 2020 nâng cấp, triển khai 14 phần mềm ứng dụng quản lý thuế

(TCT Online) - Theo kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin ngành thuế năm 2020, tiếp tục nâng cấp, triển khai 14 phần mềm ứng dụng đáp ứng các yêu cầu sửa đổi, bổ sung chính sách.

Cụ thể, 14 ứng dụng gồm hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax); hỗ trợ kê khai theo kiến trúc và công nghệ mới (HTKK); quản lý thuế tập trung (TMS); nhận tờ khai mã vạch tập trung (NTK_TMS); đăng ký DN; quản lý trước bạ, nhà đất; phân tích thông tin người nộp thuế, đánh giá rủi ro (TPR); tập trung cơ sở dữ liệu thông tin người nộp thuế tại Tổng cục Thuế; hỗ trợ theo dõi kết quả thanh tra, kiểm tra; quản lý hoá đơn, ấn chỉ; thu thập và phân tích thông tin báo cáo tài chính DN; nhật ký thanh tra điện tử; theo dõi kết quả kiểm tra nội bộ; hệ thống thí điểm hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. 

Nhằm triển khai tích hợp dịch vụ công trực tuyến của ngành thuế với Cổng dịch vụ công quốc gia, trong quý I tích hợp dịch vụ nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy; từ quý II đến quý III xác định các dịch vụ công để đề xuất tích hợp, đồng thời tổ chức lập trình, kiểm thử; quý IV hoàn thành tích hợp 30% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Ngoài ra, Tổng cục Thuế tập trung cơ sở dữ liệu quản lý thuế của cục thuế và chi cục thuế triển khai ứng dụng mô hình quản lý thuế cấp cục nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu, khai thác dữ liệu, dự kiến triển khai trong quý IV. Cùng với đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong ngành hoàn thiện, ban hành các quy trình, quy định liên quan đến quản trị, vận hành, an toàn an ninh trong hệ thống công nghệ thông tin triển khai trong ngành, đặc biệt là phục vụ triển khai hoá đơn điện tử. 

M. Huệ