Quý I, Kho bạc Nhà nước dự kiến huy động 50-60 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

 

(TCT Online) - Theo Kho bạc Nhà nước, trong quý 1, Kho bạc Nhà nước dự kiến tổng mức phát hành trái phiếu chính phủ từ 50-60 nghìn tỷ đồng. 

Cụ thể, trái phiếu có kỳ hạn 5 năm dự kiến huy động từ 5.000-6.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm dự kiến huy động từ 4.000-5.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm dự kiến huy động từ 14.000-17.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 15 năm dự kiến huy động từ 15.000-18.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 20 năm dự kiến huy động từ 7.000-8.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 30 năm dự kiến huy động từ 5.000-6.000 tỷ đồng.

Theo Kho bạc Nhà nước, trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước. Việc đấu thầu trái phiếu sẽ được thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Được biết, trong năm 2020, hoạt động phát hành trái phiếu chính phủ sẽ tiếp tục đóng vai trò là kênh huy động vốn chủ đạo của Chính phủ. Nhiệm vụ huy động vốn bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu vốn cân đối ngân quỹ nhà nước còn thực hiện các mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn trong nước; tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu chính phủ theo hướng an toàn, bền vững. 

Chính vì vậy, thời gian tới, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu chính phủ thông qua nghiệp vụ hoán đổi và mua lại trái phiếu chính phủ đáo hạn trong năm 2020, 2021 và các năm tiếp theo để hài hòa nghĩa vụ trả nợ, hạn chế rủi ro thanh khoản cho NSNN, góp phần kéo dài kỳ hạn danh mục nợ trái phiếu chính phủ. Đồng thời thực hiện quản lý ngân quỹ gắn kết với quản lý nợ thông qua sử dụng nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi cho ngân sách trung ương vay, theo đó, hỗ trợ nhiệm vụ huy động vốn, giảm chi phí trả nợ của ngân sách trung ương.

Kho bạc Nhà nước cũng sẽ điều hành dòng tiền trả nợ hài hòa thông qua phát hành trái phiếu chính phủ có kỳ trả lãi dài hoặc ngắn hơn kỳ trả lãi chuẩn, nhằm giãn đỉnh nợ cao tại một số thời điểm trong tương lai, đảm bảo an ninh tài chính ngân sách. Đồng thời, phối hợp nghiên cứu, triển khai các sản phẩm trái phiếu mới, nghiệp vụ mới; thí điểm phát hành các mã trái phiếu chuẩn; thực hiện phát hành trái phiếu hỗ trợ thanh khoản cho nhà tạo lập thị trường.

H. Huệ