Tháng 5 trình Quốc hội báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên

(TCT Online) - Ngay trong những tháng đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang tích cực tổng hợp, lập báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc (BCTCNN) trình Bộ Tài chính để trình Chính phủ. Dự kiến, báo cáo sẽ được trình Quốc hội vào tháng 5/2020 theo đúng kế hoạch. 

Thông tin tin cậy về nền tài chính quốc gia

Theo ông Tạ Anh Tuấn, Tổng giám đốc KBNN, thực hiện chức năng tổng kế toán nhà nước, quy định của Luật Kế toán năm 2015 và Nghị định 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ, 2019 là năm đầu tiên KBNN thực hiện BCTCNN cho năm tài chính 2018. Toàn bộ hệ thống KBNN đã tập trung cao độ vào việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai nhiệm vụ. 

Đến nay, khung pháp lý cơ bản cho công tác lập BCTCNN đã được ban hành; hệ thống thông tin tổng kế toán nhà nước được xây dựng phù hợp, đảm bảo tổng hợp nhanh chóng, chính xác các thông tin tài chính nhà nước một cách hiệu quả, đầy đủ. 

Theo đó, KBNN đã trình lãnh đạo Bộ Tài chính ban hành các công văn hướng dẫn chi tiết về BCTCNN cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương. Đồng thời, đưa vào vận hành chính thức cổng tiếp nhận thông tin từ các đơn vị bên ngoài. 

Đặc biệt, KBNN đã thực hiện điều chỉnh cơ cấu tổ chức tại KBNN Trung ương. Theo đó, chuyển đổi Vụ Kế toán nhà nước thành Cục Kế toán nhà nước, thành lập Phòng Tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước để thực hiện chức năng tổng kế toán nhà nước tại Trung ương.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hoài, Cục trưởng Cục Kế toán (KBNN) cho biết, việc xây dựng BCTCNN đòi hỏi sự công phu, kỹ lưỡng do phải tổng hợp báo cáo của hơn 53 nghìn đơn vị trên cả nước. Đây là bước đột phá của Việt Nam, bởi trên thế giới hiện mới có 25 quốc gia thực hiện việc này, trong đó chỉ có 6 nước thực hiện báo cáo dồn tích. 

Do là năm đầu thực hiện, nên cả hệ thống KBNN và các đơn vị bên ngoài đều chưa có kinh nghiệm, số liệu thông tin tài chính cũng chưa hoàn toàn đầy đủ, chính xác, vì thế việc triển khai lập BCTCNN trong thời gian qua còn gặp một số khó khăn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, KBNN đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ

Theo báo cáo của KBNN, trên 53 nghìn đơn vị thuộc đối tượng cung cấp thông tin tài chính năm 2018 cho KBNN trên phạm vi toàn quốc đã hoàn thành việc gửi báo cáo cho KBNN. Toàn hệ thống KBNN đã tập trung cao độ cho công tác tổng hợp báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện, BCTCNN tỉnh, báo cáo UBND tỉnh, TP trình báo cáo HĐND. 

Đối với các đơn vị thuộc khối trung ương, KBNN đang tích cực đôn đốc và phối hợp để đảm bảo việc tổng hợp, lập BCTCNN trên phạm vi toàn quốc, trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ trong tháng 3/2020 trước khi trình các cơ quan của Quốc hội và báo cáo Quốc hội vào tháng 5/2020 theo đúng quy định. 

Tổng giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn nhận định, BCTCNN. Ngoài việc giúp tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của nền tài chính quốc gia, còn có ý nghĩa quan trọng trong quản lý kinh tế, tài chính, thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng sử dụng. Với mỗi đối tượng lại có góc nhìn khác nhau về thông tin trên BCTCNN để đưa ra những quyết sách phù hợp với yêu cầu của mình.

Cụ thể, với các nhà lãnh đạo, quản lý, hoạch định chính sách, BCTCNN là một trong những công cụ phục vụ cho việc phân tích, đánh giá hiện trạng và quản lý toàn bộ các nguồn lực, nghĩa vụ và tình hình sử dụng các nguồn lực của Nhà nước như tài sản công, nợ công, thu nhập, chi phí. Từ đó đưa ra những phương hướng, giải pháp và các quyết sách phù hợp, đảm bảo các tài sản và nguồn lực của nhà nước được đầu tư, phân bổ và sử dụng một cách hợp lý. 

Đối với người dân, BCTCNN giúp người dân thấy được nghĩa vụ đóng góp của mình đối với Nhà nước thông qua nghĩa vụ nộp thuế; giám sát, đánh giá tính hiệu quả của Nhà nước trong việc sử dụng tiền thuế để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ chính đáng của mình. 

Đối với các tổ chức tài chính quốc tế, các tổ chức xếp hạng, các nhà đầu tư, các nhà tài trợ, BCTCNN là thước đo tin cậy để tổ chức tài chính quốc tế, các tổ chức xếp hạng đánh giá năng lực, sự tín nhiệm đối với nền tài chính quốc gia. Có thể nói, việc lập và công khai BCTCNN sẽ từng bước tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của nền tài chính nhà nước, phù hợp với các thông lệ và xu thế hội nhập quốc tế.

Minh Huệ