Thủ tướng chủ trì Hội nghị Chính phủ với các địa phương

(TCT Online)- Trong 2 ngày 30 và 31/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Hội nghị sẽ tổng kết tình hình kinh tế- xã hội năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 đạt nhiều kết quả tích cực, là năm thứ 2 liên tiếp hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Hội nghị nghe và thảo luận 12 nội dung gồm báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2019; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2019; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (Nghị quyết 01); dự thảo Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (Nghị quyết 02).

Ngoài việc đánh giá những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng nêu ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, qua đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra trong năm 2020. 

Chính phủ sẽ tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, hoàn thiện các báo cáo, đặc biệt là 2 dự thảo Nghị quyết 01 và 02 để ban hành và tập trung thực hiện ngay từ ngày đầu tiên của năm 2020 với quyết tâm triển khai thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng, Quốc hội giao năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020.

Minh Huệ

 

Tin mới

Các tin khác