Kho bạc Nhà nước: ước tổng thu NSNN cả năm vượt 5% dự toán

(TCT Online) - Tại cuộc họp báo về kết quả trọng tâm năm 2019 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức ngày 20/12 tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh cho biết, ước đến 31/12 tổng thu NSNN qua hệ thống KBNN sẽ đạt mục tiêu vượt 5% so với dự toán được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

 

Cải cách thủ tục, tạo thuận lợi cho người nộp NSNN

Theo đó, tính đến hết ngày 15/12, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 1.414.290 tỷ đồng, bằng 100,21% so với dự toán năm 2019 được giao. Trong đó, thu nội địa đạt 1.146.202 tỷ đồng, bằng 97,67% so với dự toán năm; thu từ dầu thô đạt 53.297 tỷ đồng, bằng 119,5% so với dự toán năm; thu từ xuất nhập khẩu đạt 332.762 tỷ đồng, bằng 110,74% so với dự toán năm.

Bám sát dự toán thu NSNN, KBNN các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Trong năm 2019, KBNN đã tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu tại 5 ngân hàng thương mại (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank và MB) và đa dạng hóa các phương thức thanh toán trong thu nộp NSNN như internet banking, ATM, POS... Qua đó, mở rộng không gian và thời gian thu nộp NSNN (24/7), rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thu nộp NSNN, góp phần tập trung nhanh nguồn thu, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho người nộp NSNN, KBNN cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu các giải pháp cải cách, hiện đại hóa công tác thu nộp NSNN như phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan để từng bước triển khai trao đổi thông tin thu nộp NSNN qua mã định danh của từng khoản thu; phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) nghiên cứu giải pháp điện tử hóa phương thức trao đổi thông tin thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông; phối hợp với một số địa phương (Lào Cai, Bình Phước) để kết nối, trao đổi thông tin thu phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến.

Trong năm 2019, KBNN đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN.

Ngoài ra, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ chế, quy trình kiểm soát chi NSNN qua KBNN theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, chứng từ với định hướng cải cách, tin học hóa, đẩy mạnh triển khai dịch vụ công điện tử; tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Đối với kiểm soát chi đầu tư, thời gian kiểm soát chi đã được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 3 ngày làm việc. Đối với chi thường xuyên, KBNN kiểm soát các khoản chi nhỏ theo bảng kê chứng từ thanh toán; đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện kiểm soát chi theo cơ chế khoán chi. Áp dụng nguyên tắc "thanh toán trước, kiểm soát sau" đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần, rút ngắn tối đa thời gian thanh toán xuống còn 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp hợp lệ của đơn vị.

Tính đến ngày 15/12, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên đạt 846.353 tỷ đồng, đạt 81,2% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 21.985 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 79 tỷ đồng.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, tính đến ngày 15/12/2019, lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2019 kiểm soát chi qua KBNN giải ngân là 257.455,8 tỷ đồng đạt 61,8% kế hoạch chính phủ giao; đạt 60% kế hoạch Quốc hội giao.

Tập trung nguồn lực thực hiện báo cáo tài chính nhà nước

Đặc biệt, ông Nguyễn Quang Vinh cho biết, trong năm 2019, KBNN đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính tổ chức triển khai công tác tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN năm 2017, trình Bộ Tài chính trình Chính phủ và được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019. Cùng với đó, KBNN đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính triển khai công tác tổng hợp, lập Báo cáo quyết toán NSNN năm 2018 theo đúng kế hoạch.

Thực hiện Luật Kế toán 2015, trong năm 2019 KBNN tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ khung pháp lý và theo thẩm quyền KBNN ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn để tổ chức vận hành việc tổng hợp và lập Báo cáo Tài chính nhà nước (BCTCNN) năm đầu tiên (năm tài chính 2018) theo đúng quy định tại Luật Kế toán.

Hệ thống KBNN từ trung ương đến địa phương đã tích cực chuẩn bị, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp Báo cáo cung cấp thông tin tài chính. Tính đến thời điểm hiện tại, trong tổng số trên 53 nghìn đơn vị thuộc đối tượng cung cấp thông tin tài chính năm 2018 cho KBNN trên phạm vi toàn quốc, các đơn vị ở cấp tỉnh, huyện đã hoàn thành việc gửi báo cáo cho KBNN.

Toàn hệ thống KBNN đã tập trung cao độ cho công tác tổng hợp báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện, BCTCNN tỉnh đảm bảo hoàn thành để báo cáo UBND tỉnh, thành phố trình báo cáo HDND trình trong tháng 12/2019. Đối với các đơn vị thuộc khối trung ương, KBNN đang tích cực đôn đốc và phối hợp để đảm bảo việc tổng hợp, lập BCTCNN trên phạm vi toàn quốc, trình bộ, trình Chính phủ trong tháng 3/2020, trình các cơ quan của Quốc hội cùng với Báo cáo quyết toán NSNN; báo cáo Quốc hội tháng 5/2020 theo đúng quy định.

BCTCNN năm 2018 bước đầu sẽ phán ánh được quy mô tài sản và các nguồn hình thành tài sản (lũy kế) của khu vực nhà nước. Trong đó, tài sản của khu vực nhà nước chủ yếu bao gồm: tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính của nhà nước (vốn nhà nước tại các doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn), các khoản phải thu (từ thuế, từ việc sản xuất, cung cấp dịch vụ của các đơn vị nhà nước...); hàng hóa, vật tư, chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tài sản cố định và vô hình đang được quản lý và theo dõi tại các đơn vị thuộc khu vực nhà nước. Tương ứng với các tài sản nêu trên, nguồn hình thành tài sản chủ yếu bao gồm nguồn vốn được tích lũy qua các năm và nguồn vay nợ.

Bên cạnh đó, BCTCNN năm 2018 còn phản ánh doanh thu và chi phí (bao gồm cả số phải thu và số phải chi phát sinh trong năm theo nguyên tắc dồn tích) và thặng dư/thâm hụt trong năm tài chính của nhà nước. Ngoài ra, BCTCNN năm 2018 còn phản ánh thông tin về luồng tiền các hoạt động của NSNN. Có thể nói, việc lập và công khai BCTCNN sẽ từng bước tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của nền tài chính nhà nước, phù hợp với các thông lệ và xu thế hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, trong điều hành ngân quỹ nhà nước, từ ngày 1/11/2019, KBNN đã thực hiện kết chuyển toàn bộ số dư cuối ngày của các tài khoản tại NHTM về tài khoản thanh toán tổng hợp tại NHNN, hình thành “Tài khoản Kho bạc duy nhất”. Qua đó, nâng cao tính an toàn, hiệu quả, góp phần tập trung NQNN, nâng cao khả năng thanh toán, tăng hiệu quả sử dụng.  

Trong bối cảnh số dư ngân quỹ nhà nước cao, giải ngân vốn đầu tư công chậm, KBNN đã tham mưu báo cáo Bộ Tài chính điều chỉnh kế hoạch phát hành TPCP và sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi cho ngân sách trung ương vay, qua đó tiết kiệm chi phí lãi vay, đồng thời gắn kết quản lý ngân quỹ với quản lý nợ. Trong năm 2019, KBNN đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 5.000 tỷ đồng từ nguồn thu hoạt động sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi. 

“Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong việc phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, thời gian qua KBNN đã chủ động tham mưu Bộ Tài chính phối hợp với NHNN trong việc thực thi chính sách tiền tệ, kiểm soát cung tiền của nền kinh tế, điều hành lãi suất, tỷ giá theo định hướng của chính sách tiền tệ” – ông Nguyễn Quang Vinh cho biết. 

Minh Huệ