Thực hiện xác nhận số thuế đã nộp NSNN bằng phương thức điện tử

(TCT online) - Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản số 5240/TCT-KK hướng dẫn quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN bằng phương thức điện tử.
 
 
Cụ thể, sau khi người nộp thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hoặc qua tổ chức ung cấp dịch vụ T-VAN lập giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN, ký điện tử và gửi thành công cho cơ quan thuế, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ thực hiện tiếp nhận, lưu giấy đề nghị và hồ sơ, tài liệu kèm theo, đồng thời thông báo tiếp nhận hồ sơ thuế điện tử trong cơ sở dữ liệu của ngành thuế. Sau khi tiếp nhận và xử lý đề nghị của người nộp thuế, cơ quan thuế gửi thông báo xác nhận, hoặc không xác nhận cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của người nộp thuế theo thời gian quy định. 
 
Do việc thực hiện xác nhận số thuế đã nộp NSNN bằng phương thức điện tử là tính năng mới, có nhiều thay đổi về cách thức thực hiện, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tổ chức đào tạo, tuyên truyền cho cán bộ thuế và người nộp thuế về quy trình nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng. Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế triển khai quy trình mới đạt được mục tiêu đến thời điểm 30/3/2020, tỷ lệ giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp NSNN bằng phương thức điện tử từ 50% trở lên so với hình thức thông thường; đến 30/9/2020 là 90% trở lên. 
  M. Huệ