Phát triển ngành tài chính và kế toán trong bối cảnh mới

(TCT Online) - Đó là nội dung của hội thảo quốc tế “Tài chính và kế toán trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” do Học viện Tài chính phối hợp Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ngày 17/12 tại Hà Nội. 

Theo PGS, TS Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính, đối với lĩnh vực tài chính, kế toán, cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ, làm thay đổi hoàn toàn các kênh và phương thức huy động dòng tiền, các sản phẩm dịch vụ tài chính.

Đồng thời, đặt ra yêu cầu quản lý mới cho đối tượng được tạo ra từ các hệ thống kinh doanh số. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn mở ra cơ hội cho lĩnh vực kế toán, kiểm toán tiếp cận những phần mềm tiện ích, chi phí phù hợp, giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực và tiếp cận hệ thống kế toán, kiểm toán quốc tế.

Do đó, Việt Nam cần trang bị hệ thống cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn cùng các giải pháp cũng như kiến nghị đầy đủ cho việc phát triển ngành tài chính, kế toán trong bối cảnh mới. 

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi thảo luận về các chủ đề chính sách tài chính, thuế đối với hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; giáo dục và đào tạo tài chính trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư; kế toán sáng tạo và quản trị lợi nhuận và các vấn đề liên quan đến thuế, chuẩn mực kế toán, chuyển giá...

HH