Hà Nội: Thêm 7 đơn vị đủ điều kiện cung cấp hoá đơn điện tử

(TCT online) - Thông tin từ Cục Thuế Hà Nội cho biết cơ quan này vừa bổ sung thêm 7 đơn vị đủ điều kiện cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử cho doanh nghiệp. Như vậy, đến nay đã có 16 đơn vị đủ điều kiện cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử trên địa bàn.
 
7 đơn vị đủ điều kiện cung cấp hóa đơn điện tử mới được bổ sung là: Công ty CP BKAV, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông quân đội Viettel, Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm, Công ty CP dịch vụ T-Van Hilo, Công ty CP TS24, Công ty TNHH phát triển công nghệ Thái Sơn, Công ty dịch vụ viễn thông.
 
 
Những đơn vị này đã được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Cục Thuế Hà Nội (http://hanoi.gdt.gov.vn). Đây là những đơn vị đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 5 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011, tiệm cận đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 23 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019.
 
Cụ thể, có kinh nghiệm triển khai, có số lượng lớn (trên 100) khách hàng sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử và đã chia sẻ kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan thuế để các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn được biết.
 
Cục Thuế Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục kiểm soát chất lượng dịch vụ, chất lượng kết nối cơ sở dữ liệu của các tổ chức cung cấp, đồng thời bổ sung các đơn vị đáp ứng và loại trừ các đơn vị không đáp ứng tiêu chí.
 
Trước đó, 9 đơn vị được Cục Thuế Hà Nội lựa chọn là đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử đợt 1 là: Công ty CP Đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams, Công ty CP Misa, Công ty TNHH hóa đơn điện tử M-Invoice, Công ty TNHH giải pháp phần mềm CMC, Công ty CP công nghệ tin học Efy Việt Nam, Công ty CP phát triển phần mềm Asia, Công ty CP giải pháp hóa đơn điện tử Việt Nam, Công ty TNHH Megabiz Việt Nam, Công ty CP Vnet.
 
Như vậy, sau 2 đợt công bố, hiện đã có 16 đơn vị được Cục Thuế Hà Nội lựa chọn có đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp trên địa bàn. Định kỳ thứ 6 hàng tuần, cục thuế sẽ tiếp tục cập nhật trên website danh sách các tổ chức cung cấp tiếp tục phối hợp với cục thuế triển khai hóa đơn điện tử.
Theo TBTC online