Kho bạc Nhà nước tăng cường giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

(TCT Online) - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Tạ Anh Tuấn vừa ký Chỉ thị số 5465/CT-KBNN về việc tăng cường các giải pháp trong hệ thống KBNN nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. 

Theo đó, KBNN các tỉnh, TP chủ động phối hợp với chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các cơ quan chuyên môn trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán. Đồng thời, kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư của từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền, KBNN tỉnh tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ với cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết. 

Bên cạnh đó, các đơn vị KBNN thực hiện đối chiếu số liệu giải ngân của từng dự án, đảm bảo đúng quy định về tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phục vụ tốt công tác quyết toán theo niên độ ngân sách năm của Chính phủ và Bộ Tài chính. Cùng với đó, chủ động đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, đảm bảo thanh toán kịp thời, không dồn khối lượng thanh toán vào những ngày cuối năm.

Một nội dung quan trọng khác đó là, yêu cầu KBNN tỉnh tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi đối với các dự án, chương trình sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo đúng quy định; chỉ đạo công chức làm công tác kiểm soát chi nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do. Chỉ thị nhấn mạnh, nghiêm cấm công chức làm công tác kiểm soát chi gây phiền hà khi giải quyết công việc liên quan đến đơn vị sử dụng ngân sách.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của hệ thống KBNN năm 2019, Chỉ thị 5465 yêu cầu tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị KBNN. Cụ thể, bám sát tình hình triển khai thực tế trên địa bàn nhằm tháo gỡ các khó khăn trong công tác kiểm soát chi; đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án đầu tư công, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các chủ đầu tư; kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công chặt chẽ theo đúng danh mục dự án và kế hoạch vốn; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai quy trình, hồ sơ và thời gian kiểm soát thanh toán; giao nhận hồ sơ kiểm soát chi điện tử qua Cổng thông tin điện tử của KBNN, tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư. 

M. Huệ

Tin mới

Các tin khác