Ứng dụng công nghệ di động vào cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN

(TCT Online) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa triển khai trên toàn hệ thống ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN trên thiết bị di động. 

Theo đó, thiết bị di động thông báo cho khách hàng về biến động số dư tài khoản của đơn vị sử dụng ngân sách tại KBNN; trạng thái xử lý giao nhận hồ sơ, chứng từ yêu cầu thanh toán, giấy rút tiền mặt của đơn vị. Đồng thời, bổ sung thêm quy trình quản lý giao nhận hồ sơ trực tiếp. 

Đây là chức năng được gắn kết chặt chẽ với hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ công chức nghiệp vụ của KBNN in phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đối với các hồ sơ nộp trực tiếp KBNN; cho phép đơn vị giao dịch có thể nhận email thông báo kết quả xử lý hồ sơ hoặc tra cứu kết quả xử lý hồ sơ qua internet. 

Đây là bước tiến quan trọng nhằm tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN, đặc biệt là đối với các đơn vị chưa tham gia hệ thống dịch vụ công trực tuyến, góp phần tăng cường tính công khai minh bạch, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quản lý chi NSNN.

Để sử dụng ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN, người sử dụng sẽ tải ứng dụng Cảnh báo rủi ro (mã ký hiệu: KBNN) từ cửa hàng Apple Store hoặc Google Play về thiết bị di động của mình, hoặc vào trực tiếp mục “Ứng dụng di động” trên trang thông tin dịch vụ công của KBNN tại địa chỉ https://dvc.vst.mof.gov.vn và thực hiện cài đặt theo hướng dẫn. 

Đối với cơ quan quản lý, thay vì phải đầu tư xây dựng hệ thống gửi tin nhắn (SMS gateway) và phí gửi tin theo phương thức truyền thống với chi phí tối thiểu là 3,6 tỷ đồng/năm (24 tin nhắn SMS cho 500.000 khách hàng, phí từ 300VND đến 350VND), thì nay khi có bất cứ biến động nào liên quan đến tài khoản giao dịch của đơn vị, thông tin sẽ được cập nhật tức thời và gửi tới một cách nhanh chóng. 

Đơn vị sử dụng ngân sách hoàn toàn chủ động nắm bắt thông tin về tình hình biến động số dư tài khoản, tình trạng xử lý hồ sơ, các giao dịch thanh toán qua ứng dụng KBNN trên thiết bị di động.

M. Huệ