Nhiều khoản thu đạt khá giúp Hải Phòng bám sát tiến độ dự toán

(TCT Online) - Theo báo cáo của Cục Thuế Hải Phòng, thu ngân sách nội địa trên địa bàn sau 8 tháng được 16.047 tỷ đồng, đạt 67% dự toán, bằng 114% so với cùng kỳ. Trong đó, có 5 khoản có tốc độ thu cao hơn bình quân 8 tháng so với dự toán.

Đáng chú ý là, khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài đã thực hiện đạt 98% dự toán, thuế TNCN đạt 92%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 95%. Ngoài ra, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và lệ phí trước bạ cũng đạt khá, lần lượt là 77 và 69% dự toán. Tuy nhiên, một số khoản thu có tốc độ còn thấp như khu vực DNNN mới đạt 55% dự toán, do một số DN có số nộp giảm so với cùng kỳ như Chi nhánh Viettel - Tập đoàn Viễn thông quân đội (giảm 25,5 tỷ đồng), Công ty CP nhiệt điện Hải Phòng (giảm 76,5 tỷ đồng), Công ty CP xăng dầu Vipco (giảm 27,1 tỷ đồng). Ngoài ra, Công ty sản xuất và kinh doanh Vinfast sau 8 tháng cũng mới nộp được 210 tỷ đồng thuế TTĐB trên số dự toán là 2.190 tỷ đồng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến số thu của khu vực DN ngoài quốc doanh hiện mới đạt 50% dự toán. 

Theo chia sẻ của Cục trưởng Hà Văn Trường, sau khi đánh giá kết quả thu NSNN của 7 tháng, Cục Thuế Hải Phòng đã được giao thêm dự toán cả năm từ 23.895 lên 26.866 tỷ đồng. Xác định nhiệm vụ thu NSNN trong những tháng cuối năm là hết sức nặng nề với hơn 10.000 tỷ đồng, ngay trong tháng 8, các đơn vị đã nỗ lực triển khai, đôn đốc thu nộp vào ngân sách. Qua đó, khối Văn phòng Cục Thuế trong tháng 8 thu được 1.038 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 10.115 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Các chi cục thuế quận, huyện thu nộp NSNN trong tháng 8 được 424 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng thu 4.527 tỷ đồng, bằng 100,6% so với cùng kỳ. Trong đó, 10/14 đơn vị có số thu bằng, hoặc tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Để đạt được kết quả này, lãnh đạo Cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng thu NSNN. Cụ thể, qua thanh kiểm tra đã xử lý được 1.377 DN, truy thu, nộp NSNN 419 tỷ đồng, giảm lỗ, giảm khấu trừ 400 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan thuế luôn duy trì kết quả nộp hồ sơ khai thuế từ 96% trở lên; nộp thuế, hoàn thuế điện tử từ 98% trở lên. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện thường xuyên, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao.

Để hoàn thành nhiệm vụ theo dự toán mới, trong thời gian còn lại của năm, mỗi tháng Cục Thuế Hải Phòng phải thu đạt 2.704 tỷ đồng. Qua rà soát nguồn thu, nhận định một số khoản thu sẽ gặp khó khăn vào thời điểm cuối năm (như thu tiền sử dụng đất, phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển, thuế TTĐB, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ), lãnh đạo Cục Thuế Hải Phòng đã yêu cầu các đơn vị bám sát nhiệm vụ, đề ra mục tiêu, kế hoạch cụ thể hàng tháng, nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo đó, Cục Thuế yêu cầu toàn ngành phấn đấu hoàn thành thanh, kiểm tra 91 DN có số nộp lớn, đồng thời hoàn thành chỉ tiêu kiểm tra 946 DN tại trụ sở người nộp thuế, dự kiến tăng thu qua thanh, kiểm tra 250 tỷ đồng. Cùng với đó, các đơn vị chức năng đẩy mạnh quản lý thu thuế, nhất là lĩnh vực ngoài quốc doanh, kịp thời chấn chỉnh và điều chỉnh lại mức thu sát với tình hình thực tế. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác rà soát, phân loại nợ đọng thuế, triển khai quyết liệt các biện pháp cưỡng chế như trích tiền gửi tại ngân hàng, trích tiền và tài sản do người thứ 3 nắm giữ, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng và công khai thông tin các DN nợ thuế lớn trên trang thông tin điện tử của ngành thuế. Cơ quan thuế cũng sẽ tập trung giám sát kê khai thuế, kiểm tra các DN không nộp hồ sơ, nộp chậm và tiến hành xử lý theo quy định.

Cùng với các biện pháp trong quản lý thu, Cục Thuế sẽ tiếp tục các đề án chống thất thu thuế đối với 2 lĩnh vực là kinh doanh vận tải taxi và dịch vụ lưu trú du lịch, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hai loại hình hoạt động này. 

Đặc biệt, sau kết quả bước đầu của 2 đề án chống thất thu thuế đối với 2 lĩnh vực là kinh doanh vận tải taxi và dịch vụ lưu trú du lịch, cơ quan thuế Hải Phòng đang từng bước triển khai các công việc, nhằm tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh trên mạng, phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn trong quản lý chuyển tiền từ các tập đoàn công nghệ khi chi trả cho các cá nhân, nhằm phát hiện kịp thời các sai phạm và bất cập phát sinh để có giải pháp xử lý hiệu quả, đảm bảo thu nộp đủ cho NSNN.

Huệ Minh