Thanh Hoá: chủ động điện tử hoá quy trình, thủ tục quản lý thuế

(TCT Online) - Tại Cục Thuế Thanh Hoá, công tác cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính được triển khai mạnh mẽ. Trong đó, công nghệ thông tin đã được sử dụng hiệu quả để điện tử hoá quy trình, thủ tục thuế. 

Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hoá Vũ Quốc Dũng cho biết, thời gian qua, Cục Thuế đã triển khai sâu rộng, quyết liệt các biện pháp cải cách thủ tục hành chính đến từng phòng, chi cục thuế và duy trì thường xuyên, liên tục. Công tác giao ban về cải cách hành chính được lồng ghép trong hội nghị giao ban nhiệm vụ chuyên môn hàng quý. Thông qua các hội nghị, lãnh đạo Cục Thuế đã kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện cải cách, chỉ ra những tồn tại hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp kịp thời. Nhờ đó, hoạt động này đã đi vào nề nếp, có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong cải cách quản lý thuế cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức thuế.

Trong cải cách thủ tục hành chính, Cục Thuế Thanh Hoá đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào từng quy trình quản lý thuế. Trong đó, có ứng dụng nhật ký điện tử thanh, kiểm tra thuế. Theo Cục trưởng Ngô Đình Hùng, việc sử dụng nhật ký thanh, kiểm tra không chỉ theo dõi việc chấp hành pháp luật, tuân thủ chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của công chức thuế, mà còn nắm bắt được tình hình triển khai công việc để kịp thời có biện pháp xử lý, nhằm đảm bảo thực hiện đúng mục đích, nội dung thanh, kiểm tra. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Cục Thuế Thanh Hoá đã xây dựng phần mềm và báo cáo Tổng cục Thuế xem xét cho áp dụng. Sau thời gian sử dụng thí điểm tại Văn phòng Tổng cục Thuế và Cục Thuế Thanh Hoá, hiện nay ứng dụng đã được Tổng cục Thuế phát triển và triển khai tại khắp các cục thuế trên cả nước. Ông Lê Hồng Phúc, Trưởng phòng kiểm tra thuế số 1 (Cục Thuế Thanh Hoá) chia sẻ, Cục Thuế hiện đang sử dụng đồng thời 2 ứng dụng nhật ký thanh kiểm tra. Theo đó, cùng với việc thực hiện theo đúng quy trình, yêu cầu của nhật ký thanh, kiểm tra điện tử do Tổng cục Thuế ban hành, Cục Thuế đã tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp phần mềm cũ để giám sát hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, chế độ báo cáo sao lưu của hoạt động thanh, kiểm tra phục vụ cho công tác quản lý của cơ quan thuế, không trùng lắp với phần mềm của Tổng cục Thuế. 

Ngoài ra, Cục Thuế Thanh Hoá cũng chủ động nghiên cứu, phát hiện bất cập của các phần mềm khác, như vướng mắc trong Hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS). Từ đó kiến nghị nâng cấp phần mềm đáp ứng việc hạch toán về trừ nợ thuế đối với người nộp thuế thứ ba theo quy định tại Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 99/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT. Cùng với đó, kiến nghị bổ sung chức năng nhập dữ liệu theo quy định tại Khoản 8 Điều 1, Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, Cục Thuế Thanh Hoá cũng nỗ lực phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật kịp thời tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác mỏ vào phần mềm của UBND tỉnh, phục vụ hiệu quả công tác quản lý tài chính về đất đai, khoáng sản trên địa bàn.

Trong nỗ lực đưa các quy trình quản lý thuế điện tử vào cuộc sống, nhờ làm tốt hoạt động tuyên truyền, nên ý thức chấp hành kê khai, nộp thuế điện tử của các DN trên địa bàn đã tăng lên đáng kể. Đến nay đã có 10.684 người nộp thuế thực hiện khai thuế qua mạng, chiếm 99% tổng số người nộp thuế đang hoạt động, vượt kế hoạch mà Nghị quyết 19 của Chính phủ đề ra ở mức 95%. Đối với nộp thuế điện tử, lãnh đạo Cục Thuế giao chỉ tiêu đến từng phòng kiểm tra thuế và chi cục thuế, coi đây là chỉ tiêu bình xét thi đua. Nhờ đó, toàn tỉnh hiện có 10.268 người nộp thuế điện tử, đạt tỷ lệ 95%. Ngoài ra, Cục Thuế Thanh Hoá tiếp tục đạt trên 95% đối với 3 chỉ tiêu là người nộp thuế đăng ký nộp thuế điện tử, số lượng chứng từ nộp thuế điện tử và số tiền nộp thuế trong tháng bằng phương thức điện tử. Đến nay 100% hồ sơ hoàn thuế GTGT từ đầu tư và xuất khẩu đã được giải quyết bằng hình thức điện tử. Cơ quan thuế đã phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai tốt công tác thu NSNN, giảm thiểu việc đi lại cho người nộp thuế. 

Theo kế hoạch, trong những tháng cuối năm, Cục Thuế Thanh Hoá sẽ tiếp tục triển khai xây dựng phần mềm hộ kinh doanh và cơ sở dữ liệu hỗ trợ công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh. Đặc biệt là thực hiện kiểm tra thuế TNCN bằng phương thức điện tử, đồng thời phối hợp với các phòng và chi cục thuế triển khai diện rộng phần mềm trao đổi thông tin, hỗ trợ cho công tác quản lý thuế hiệu quả.

Hồ Huệ

 

 

 

Tin mới

Các tin khác