Phát triển tài chính điện tử là nhiệm vụ then chốt giai đoạn 2019-2025

(TCT Online) -Ngày 12/9, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến kế hoạch hành động triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, giai đoạn vừa qua ngành tài chính đã có những bước phát triển nhanh và vững chắc, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội. Đạt được thành tựu đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của hệ thống tin học và thống kê ngành tài chính. Đến nay, công nghệ thông tin (CNTT) đã được ứng dụng sâu rộng, trở thành mạch máu trong các hoạt động nghiệp vụ điều hành, quản lý thu chi NSNN, quản lý trong lĩnh vực thuế và hải quan.

Cụ thể hơn, ông Nguyễn Đại Trí - Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) chia sẻ, xác định tầm quan trọng của CNTT trong hoạt động, chỉ sau hơn 2 tháng Nghị quyết 17/NQ-CP được Chính phủ ban hành, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 844/QĐ-BTC ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019 - 2020, định hướng 2025. Theo đó, giai đoạn từ 2019-2020 Bộ Tài chính đặt mục tiêu hoàn thiện khung pháp lý đầu tư ứng dụng CNTT; ban hành các văn bản quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong ngành tài chính, các quy định, quy chế về quản lý, vận hành các hệ thống CNTT; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia; phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tài chính được kết nối, liên thông qua trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước…  

Để thực hiện CPĐT ngành tài chính đạt mục tiêu đề ra, theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh, nhiệm vụ xây dựng hệ thống CNTT của ngành thuế phù hợp với kiến trúc CPĐT ngành tài chính được đặt lên hàng đầu, đảm bảo phát triển phù hợp trong hệ sinh thái tài chính số, chia sẻ dữ liệu và trao đổi các nền tảng số hóa, đáp ứng toàn diện giao dịch tài chính công, nhu cầu khai thác sử dụng thông tin của người dân và DN. Triển khai Quyết định 844/QĐ-BTC, Tổng cục Thuế xác định nhiệm vụ và đã phân công cụ thể để đạt mục tiêu đề ra. Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2025 là xây dựng và nâng cao hệ thống trong tất cả các khâu quản lý thuế, nhất là hệ thống cung cấp dịch vụ công cho người nộp thuế như: khai thuế, nộp thuế điện tử, đảm bảo an toàn an ninh. Song song với đó, rà soát khung pháp lý cần thiết để trình Bộ Tài chính ban hành kế hoạch triển khai trong giai đoạn tới như: khung CPĐT trong ngành thuế, các văn bản hướng dẫn, các thủ tục mẫu biểu hướng dẫn dịch vụ công, quy trình nâng cao trao đổi thông tin giữa ngành thuế với các đơn vị. 

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai khẳng định, chuyển đổi số mở ra cơ hội cho Việt Nam, nhưng cũng là sự thay đổi mang tính toàn diện đến từng DN, người dân. Chuyển đổi số không cần nhiều cơ sở vật chất, mà cái cần chính là thay đổi tư duy. Do đó, các đơn vị trong ngành phải coi việc phát triển tài chính điện tử hướng tới tài chính số là nhiệm vụ then chốt của sự nghiệp hiện đại hóa ngành, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu, thủ trưởng các đơn vị, cán bộ của đơn vị nghiệp vụ.  Theo đó, toàn ngành cần tiếp tục đổi mới thể chế, cơ chế chính sách quản lý tài chính theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch, đi đôi với việc nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Riêng đối với lĩnh vực thuế, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao ứng dụng CNTT trong tất cả các khâu quản lý, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý đáp ứng yêu cầu của CPĐT, theo chuẩn mực quốc tế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. 

Bài, ảnh: Quỳnh Hương