Hoa Kỳ tài trợ gần 500 tỷ đồng giúp Việt Nam tạo thuận lợi thương mại

(TCT Online) - Ngày 10/7 tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Tài chính đã khởi động dự án tạo thuận lợi thương mại do USAID tài trợ.


Tham dự Lễ khởi động có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt NamDaniel J. Kritenbrink, Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam Michael Greene, Lãnhđạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan và các Bộ/ngành liên quan, đại diện một số Đại sứ quán và một số tổ chức quốc tế tại Hà Nội, các hiệp hội ngành nghề và DN tại Việt Nam.

Dự án đã được Chính phủ phê duyệt và giao Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản, Tổng cục Hải quan là chủ dự án với tổng vốn viện trợ là 21.785.000 USD, tương đương 494.967 triệu đồng. Dự án được thực hiện trong 5 năm với mục tiêu tổng thể là cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế nhằm thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO TFA) và chủ trương của Chính phủ về cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về cơ chế một cửa quốc gia (NSW), một cửa ASEAN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại, hiện nay, hệ thống một cửa quốc gia của Việt Nam đã kết nối 13 bộ, ngành với 173 thủ tục hành chính được đưa lên NSW, với tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý là gần 2,2 triệu bộ hồ sơ của hơn 29.800 DN.

Hệ thống một cửa quốc gia Việt Nam đã kết nối với 5 nước ASEAN, tiến hành trao đổi dữ liệu điện tử giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D với số lượng hơn 90.000 C/O điện tử để thực hiện hiệp định thương mại ASEAN (ATIGA). Việt Nam cũng đang chấp nhận kiểm nghiệm kết nối từ các nước thành viên ASEAN khác và sẵn sàng thử nghiệm trao đổi tờ khai hải quan ASEAN và giấy chứng nhận kiểm dịch điện tử giữa các nước đã kết nối.

Về công tác kiểm tra chuyên ngành, tính đến tháng 3/2019 các mặt hàng thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành đã giảm 12.600 mặt hàng, còn 70.000 mặt hàng. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng đây là những kết quả bước đầu và còn nhiều việc cần phải triển khai.

Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự thiết thực của dự án do Hoa Kỳ tài trợ, đáp ứng được yêu cầu mong đợi của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện Hiệp định TFA và tổ chức triển khai các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Thời gian qua, trước yêu cầu của thực tiễn thương mại thế giới, xuất phát từ nhu cầu nội tại của nền kinh tế cũng như cam kết về một chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động và phục vụ, Chính phủ Việt Nam đã quyết liệt chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp. Với tinh thần này, năm 2016, Thủ tướng Chính phủ cũng đã thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, với cơ quan thường trực là Bộ Tài chính mà trực tiếp là Tổng cục Hải quan.

H. Huệ