Điều động, bổ nhiệm 3 vị trí lãnh đạo trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

(TCT Online) - Ngày 3/5, ba vị trí lãnh đạo gồm Giám đốc Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hưng Yên đã chính thức được công bố và bổ nhiệm.

Cụ thể, tại Hà Nội, Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước đối với ông Đào Thái Phúc kể từ ngày 1/5/2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Tạ Anh Tuấn cho biết, ông Đào Thái Phúc là cán bộ lâu năm, tham gia công tác trong hệ thống Kho bạc Nhà nước từ những ngày đầu thành lập và có bề dày công tác lâu dài. Với cương vị Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, suốt 16 năm qua, ông Đào Thái Phúc đã nhận được sự đánh giá cao của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính và Thành uỷ Hà Nội. 

Với cương vị mới, ông Đào Thái Phúc đã bày tỏ sự cảm ơn với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước; sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của tập thể lãnh đạo, công chức Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước; qua đó tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Cũng trong ngày 3/5, Kho bạc Nhà nước Hà Nội công bố Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hưng Yên giữ chức vụ Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn nhận định, Kho bạc Nhà nước Hà Nội có một vị trí rất quan trọng trong hệ thống tài chính của Thủ đô Hà Nội, vì vậy, trong thời gian tới bà Nguyễn Thị Thanh Hương cần tích cực phát huy phẩm chất, đạo đức, năng lực và kinh nghiệm của bản thân cùng với tập thể lãnh đạo, công chức trong đơn vị phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất. Đặc biệt lưu ý trong việc tăng cường sự phối hợp công tác giữa Kho bạc Nhà nước Hà Nội với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn Thủ đô để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, tại Hưng Yên, Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Hà, Giám đốc Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước giữ chức vụ Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hưng Yên. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/5/2019.

Theo Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Tạ Anh Tuấn, thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng về luân phiên, luân chuyển và điều động, ông Nguyễn Thái Hà, ông Đào Thái Phúc và bà Nguyễn Thị Thanh Hương đều thuộc diện phải luân chuyển cán bộ. Trong thời gian tới, ngành Tài chính nói chung và Kho bạc Nhà nước nói riêng sẽ gặp không ít khó khăn thách thức, nhất là trong công cuộc cải cách và đổi mới. Thời gian qua, công tác luân phiên luân chuyển cán bộ luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Công tác này đã và sẽ tạo động lực và thành công mới trong công cuộc cải cách của đơn vị và cá nhân cán bộ được luân chuyển.

Minh Huệ