Trong năm 2018 sẽ kết nối 138 thủ tục hành chính thông qua cơ chế 1 cửa quốc gia

 
(TCT online) Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, tính đến 30/9/2018, 11 bộ ngành đã thực hiện 68 thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia đạt 27% trên tổng số 253 thủ tục đăng ký đến 2020; xử lý trên 1,5 triệu hồ sơ của 24 nghìn DN. Trong đó các thủ tục hải quan điện tử, quản lý giám sát hải quan tự động đều đã được triển khai kết nối với Cơ chế một cửa quốc gia để xử lý thông quan cho các lô hàng thuộc đối tượng quản lý chuyên ngành thông qua giấy phép và hồ sơ điện tử. Đã có 173/183 dịch vụ công của hải quan được thực hiện trực tuyến cấp độ 3 trở lên, trong đó có 164/183 dịch vụ công (chiếm 89,6%) được thực hiện trực tuyến cấp độ 4. 
 
 
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới thời gian làm thủ tục hải quan chỉ chiếm tương ứng 11% và 4% trong tổng thời gian để hoàn thành tất cả các thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa xuất khẩu. Trong khi đó thời gian tuân thủ kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu tương ứng là 55% và 40%. Như vậy phần lớn các thủ tục hành chính liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh chưa được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia là của các bộ chuyên ngành.
 
Với mục tiêu trong năm 2018, phấn đấu hoàn thành kết nối 138 thủ tục hành chính và nâng tỷ lệ thủ tục hành chính triển khai qua Cơ chế một cửa quốc gia lên gần 80% so với đăng ký, Tổng cục Hải quan đã đề ra một loạt các giải pháp để thực hiện. Trong đó trọng tâm là tham mưu với các cơ quan chức năng ban hành Nghị định về thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia; một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Mở rộng kết nối hệ thống công nghệ thông tin với các bộ, ngành và các đối tác thương mại lớn của Việt Nam như khối Liên minh kinh tế Á Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản…; mở rộng đối tượng kết nối với tất cả các thành phần của chuỗi cung ứng để thực hiện giao dịch và thủ tục hành chính điện tử trên cổng thông tin một cửa quốc gia nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian cho DN, đồng thời tăng cường kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước. Trong thời gian tới, ngành hải quan sẽ đẩy mạnh việc đào tạo, tuyên truyền, hướng dẫn người dân DN thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia; một cửa ASEAN, đồng thời xây dựng lộ trình thực hiện đến năm 2020 cụ thể theo từng tháng, quý làm căn cứ để Chính phủ, các bộ, ngành chỉ đạo thực hiện và kiểm điểm kết quả sau này./.
Trung Kiên