Agribank ký thoả thuận hợp tác toàn diện với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Ngày 04/10/2018, tại Hà Nội, Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) và Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với mục đích tăng cường mở ra các cơ hội hợp tác mới, thúc đẩy nâng cao chất lượng dịch vụ, cùng nhau phát triển bền vững trên cơ sở nâng cao hiệu quả chất lượng nguồn nhân lực và sức cạnh tranh của cả hai bên.

Theo thỏa thuận hợp tác, Agribank sẽ cung ứng đầy đủ các dịch vụ tài chính, ngân hàng đối với Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, các đơn vị thành viên và cán bộ công nhân viên của Trường.

Cụ thể, cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng; Tài trợ và hỗ trợ trao đổi thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu tại “Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng của Đại học Quốc Gia TP.HCM"; Tiếp cận tiến trình tái cấu trúc, đổi mới mô hình hoạt động và phát triển dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh dịch vụ ngân hàng số và thay đổi công nghệ ngân hàng, tiến trình áp dụng chuẩn mực Basel II, Basel III ở Việt Nam; Đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống Ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng…

Trên cơ sở đảm bảo cân bằng lợi ích tổng thể trong quá trình hợp tác, hai bên cam kết trao đổi kinh nghiệm hoạt động, cũng như cung cấp thông tin tài liệu cần thiết để đạt được các mục đích hợp tác một cách thuận lợi và đem lại hiệu quả tối ưu nhất nhằm khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên. Đây là sự kiện quan trọng đối với hai bên trong việc tiếp tục mở rộng hợp tác phát triển, cùng hướng đến mục tiêu chung trở thành đối tác chiến lược trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Phát biểu tại Lễ ký, ông Tiết  Văn Thành – Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc khẳng định: Agribank là NHTM duy nhất do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Với 40.000 cán bộ nhân viên và mạng lưới gần 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch trải rộng khắp toàn quốc, Agribank tiếp tục khẳng định vị thế của NHTM Nhà nước hàng đầu Việt Nam về tổng tài sản, nguồn vốn, dư nợ, nguồn nhân lực và quy mô hoạt động, là đối tác tin cậy của trên 30 ngàn doanh nghiệp và gần 11 triệu hộ sản xuất. Đến nay, Agribank đã thiết lập quan hệ với gần 1000 ngân hàng tại gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, là đối tác truyền thống của các tổ chức tài chính uy tín trên thế giới.

Việc ký thỏa thuận hợp tác toàn diện và tài trợ Dự án đầu tư Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng nằm trong chương trình tổng thể về an sinh xã hội thể hiện tinh thần trách nhiệm của Agribank đối với cộng đồng và ngành ngân hàng, đây là một trong những nội dung quan trọng trong thỏa thuận hợp tác, đặt nền móng vững chắc trong quan hệ hợp tác giữa Agribank và ĐHQG HCM về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân sự, nghiên cứu khoa học, tiếp cận tiến trình tái cấu trúc, đổi mới mô hình hoạt động và phát triển dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh dịch vụ ngân hàng số và thay đổi công nghệ ngân hàng...

PV