Thúc đẩy triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

(TCT online) - Tổng cục Hải quan đã có văn bản 5329/TCHQ-TXNK chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố đẩy mạnh việc triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 (nộp thuế điện tử 24/7) theo Quyết định số 2082/QĐ-TCHQ ban hành ngày 21/6/2017, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN).
 
 
 
Theo Tổng cục Hải quan, trong thời gian qua để thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã phối hợp với các ngân hàng thương mại (NHTM) tổ chức triển khai đề án nộp thuế điện tử 24/7, bước đầu đã tạo thuận lợi, giảm thủ tục, chi phí cho người nộp thuế…
 
Tổng số giao dịch và tổng số tiền thuế nộp qua hình thức này tăng dần, tuy nhiên so với tỷ lệ nộp tiền vào ngân sách nhà nước của cơ quan hải quan còn quá thấp.
 
Thống kê đến 22/6/2018, số thuế nộp bằng hình thức 24/7 qua 11 NHTM có phát sinh giao dịch đạt 5.443 tỷ đồng với hơn 33.000 giao dịch thành công...
 
Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử 24/7, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp.
 
Theo đó, các cục hải quan tập trung thống kê danh sách DN chưa tham gia hình thức nộp thuế điện tử 24/7 để tuyên truyền, hướng dẫn DN đăng ký nộp thuế bằng hình thức này.
 
Các cục hải quan tỉnh, thành phố tích cực phối hợp với các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quản lý tổ chức tập huấn, tiếp nhận, giải đáp các vướng mắc, lý do mà DN còn e ngại chưa tham gia nộp thuế điện tử 24/7.
 
Tại công văn này, Tổng cục Hải quan cho biết, đang xây dựng, bổ sung các chức năng tiện ích dành cho người nộp thuế và các cục, chi cục hải quan trên hệ thống nộp thuế điện tử 24/7 để có thể theo dõi, quản lý được các giao dịch./.
Theo TBTC online