Cục Thuế Thanh Hoá tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế

(TCT Online) - Ngày 13/9, Cục Thuế Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017.

Ảnh: V. Tuấn

Năm 2017, tổng thu khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt 891 tỷ đồng; khối DNNN Trung ương thu đạt 1.412 tỷ đồng. Một số đơn vị liên tục dẫn đầu về thành tích nộp ngân sách như Công ty TNHH 1 Thành viên thuốc lá Thanh Hóa (321 tỷ đồng); CTCP xăng dầu dầu khí Thanh Hóa (290 tỷ đồng); CTCP bia Thanh Hóa (304 tỷ đồng)...

Đối với khối DNNN địa phương, các đơn vị đã nỗ lực duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, nộp NSNN 231,5 tỷ đồng, đạt 105,6% dự toán và bằng 104,6% so với năm 2016. Khu vực kinh tế dân doanh nộp ngân sách 1.521 tỷ đồng, đạt 111,5% dự toán và bằng 124,6% so với năm 2016. Đây là lĩnh vực nộp ngân sách có mức tăng tưởng cao so với dự toán và cùng kỳ (tăng so với cùng kỳ 24%), thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của lĩnh vực kinh tế dân doanh trong nền kinh tế. 

Với thành tích trong sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt chính sách thuế, năm 2017 toàn tỉnh có 164 DN và cá nhân tiêu biểu được các cấp tuyên dương khen thưởng, gồm 8 DN được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen; 71 DN được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen;  4 DN được Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tặng giấy khen; 81 DN và doanh nhân được Cục trưởng Cục Thuế tặng giấy khen.

Trong 8 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn giữ được ổn định và có bước phát triển. Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm đạt 8,85%. Tổng thu NSNN tính cân đối đến tháng 8 ước 7.970 tỷ đồng, đạt 60,6% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, bằng 121,4% so với cùng kỳ năm 2017. 

Tuy nhiên, nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018 còn lại là rất cao (5.172 tỷ đổng). Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2018, tạo nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cơ quan thuế tập trung rà soát, điều chỉnh, đơn giản các thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính thuế, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và thuận tiện cho người nộp thuế. Phấn đấu đạt từ 95 đến 100% DN trên địa bàn khai thuế qua mạng, trên 90% DN thực hiện giao dịch nộp thuế điện tử thành công.

Cục Thuế Thanh Hoá đề nghị các DN, doanh nhân phát huy thành tích, tiếp tục thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế trong năm 2018 và những năm tiếp theo. 

H. Huệ