Hải quan giải quyết hơn 52.400 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

(TCT online) -  Tính từ 1/1 đến 30/6/2018, ngành Hải quan đã tiếp nhận và giải quyết 52.453 bộ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của các tổ chức, cá nhân, trong đó có 9.443 doanh nghiệp (DN) tham gia.
 
 
Kết quả này có được là trong năm 2017 và trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổng cục Hải quan đã triển khai mạnh mẽ việc cung cấp DVCTT.
 
Cụ thể, từ 1/2/2018, Tổng cục Hải quan đã triển khai mở rộng cung cấp DVCTT tối thiểu cấp độ 3 đối với 42 TTHC; ngày 13/3/2018, triển khai thêm 2 TTHC mới nâng tổng số DVCTT tối thiểu cấp độ 3 lên 170/180 TTHC (chiếm 94,4% số lượng TTHC), trong số 161 TTHC được cung cấp DVCTT mức độ 4.
 
Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, việc ứng dụng DVCTT và triển khai DVCTT đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu, đồng thời tạo thuận lợi thương mại cho DN, cũng như công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan hải quan.
 
Từ nay đến cuối năm 2018, Tổng cục Hải quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của DVCTT đến người dân và cộng đồng DN, khuyến khích việc sử dụng phương tiện điện tử thay thế cho phương thức thủ công để thực hiện thủ tục hành chính.
 
Đồng thời, Tổng cục Hải quan sẽ duy trì, hỗ trợ vận hành hệ thông công nghệ thông tin, đảm bảo cung cấp DVCTT 24/7, không để ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và DN./.
Theo TBTC online