Quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ

(TCT Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ. Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện quản lý quỹ theo quy định tại Điều 56 Luật Quản lý nợ công.

 

Kiểm soát chi NSNN theo hướng hiện đại

(TCT Online) - Là một trong những giải pháp Kho bạc Nhà nước (KBNN) đề ra nhằm đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2018.

5 tháng, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 18 tỷ đồng

(TCT Online) - Tính đến cuối tháng 5, thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán trên 4.300 khoản chi chưa đủ thủ tục, qua đó từ chối thanh toán với số tiền 18 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk: đồng bộ các giải pháp thu, đảm bảo kiểm soát chi chặt chẽ, kịp thời

(TCT Online) - Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính trong quản lý điều hành ngân sách, năm 2018, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Lắk tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thu, đảm bảo kiểm soát chi chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định; đồng thời tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới.

Đắk Lắk: Đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử

(TCT online) - Thực hiện Nghị quyết số 36a ngày 14/10/2015 của Chính Phủ về Chính phủ điện tử, Cục Thuế Đắk Lắk đã và đang khuyến khích DN, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh chuyển từ sử dụng hóa đơn giấy thông thường sang sử dụng hóa đơn điện tử. Đây được xem là giải pháp mang lại hiệu quả trong cải cách hành chính thuế, giúp DN tiết kiệm chi phí đáng kể, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và minh bạch về tài chính - thuế.

Đề xuất DN siêu nhỏ nộp thuế theo tỷ lệ doanh thu bán hàng

(TCT Online) - Đó là ý kiến được đưa ra trong buổi toạ đàm “Đề xuất của Bộ Tài chính về sửa đổi các luật thuế và những vấn đề đặt ra” do Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức ngày 9/5 tại Hà Nội.

Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng thực hiện tốt công tác tự kiểm tra

(TCT Online) - Nhằm nâng cao hơn nữa nghiệp vụ kho quỹ, quản lý ngân sách, công tác thanh tra, kiểm tra đã được Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng chú trọng, đảm bảo các kết luận, kiến nghị được khắc phục, chấn chỉnh kịp thời.