HOSE ra mắt chứng quyền có bảo đảm trong quý II

(TCT Online) - Trong quý 2, dự kiến thị trường chứng khoán sẽ đón sản phẩm mới là chứng quyền có bảo đảm (CW). Hiện các công việc chuẩn bị để ra đời CW cơ bản đã hoàn tất. 

 

Bà Tạ Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết, CW là hợp đồng giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành. Theo đó, người sở hữu CW được quyền mua hoặc bán chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành theo một mức giá đã được xác định trước thời điểm ấn định, hoặc nhận khoản tiền chênh lệch giữa giá thực hiện và giá CW tại thời điểm thực hiện.

Trong giai đoạn đầu triển khai CW tại Việt Nam, chỉ triển khai chứng quyền mua với hình thức thanh toán bằng tiền Đồng và chỉ có cổ phiếu được chọn làm chứng khoán cơ sở. CW được niêm yết trên sàn chứng khoán có mã giao dịch riêng, hoạt động tương tự chứng khoán cơ sở. Công ty chứng khoán phát hành CW sẽ do UBCK cấp phép.

Tháng 1 vừa qua, Chính phủ đã đồng ý triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm trên thị trường chứng khoán với phiên giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE). Theo đó, UBCK đã trình Chính phủ cho phép tổ chức giao dịch các sản phẩm CW theo lộ trình từ đơn giản đến phức tạp. Sau một thời gian, Bộ Tài chính sẽ đánh giá diễn biến thị trường để cân nhắc việc đưa sản phẩm CW dựa trên chỉ số, thanh toán bằng chứng khoán vào giao dịch. Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM cũng đã hoàn tất việc xây dựng hệ thống giám sát giao dịch cùng với hệ thống giám sát hoạt động của tổ chức tạo lập thị trường.

Về hạ tầng công nghệ của các thành viên, do hoạt động giao dịch CW tương tự như cổ phiếu, nên không có sự điều chỉnh lớn đối với hệ thống giao dịch của HOSE, cũng như hệ thống thanh toán bù trừ của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Nhưng đối với các công ty chứng khoán là tổ chức phát hành, ngoài hệ thống giao dịch, cần phải đầu tư hệ thống phục vụ hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro. Do đó, nhiều đơn vị đã chủ động đầu tư hệ thống và hoàn tất việc chạy thử nghiệm với HOSE.

Thời gian đầu, cơ quan quản lý sẽ giới hạn một số công ty chứng khoán đủ các tiêu chuẩn để tham gia phát hành CW. Hiện thị trường chỉ còn chờ các công ty chứng khoán hoàn tất báo cáo tài chính (tháng 4 là thời hạn cuối ban hành báo cáo tài chính năm) là đủ điều kiện được UBCK cấp phép chào bán. Tuy nhiên, công ty chứng khoán có chào bán ngay hay không còn phụ thuộc vào thị trường. Hiện có 7 công ty chứng khoán đã chuẩn bị sẵn sàng về hệ thống.

Theo bà Tạ Thanh Bình, mục tiêu của cơ quan quản lý khi đưa CW vào vận hành là nhằm đa dạng hóa sản phẩm đầu tư trên thị trường. Tuy nhiên, CW cũng tồn tại một số hạn chế và rủi ro nhất định nên nhà đầu tư cần phải hiểu biết về sản phẩm. Về phía các công ty chứng khoán, phải đáp ứng yêu cầu ký quỹ ban đầu tối thiểu 50% giá trị loại CW dự kiến chào bán để đảm bảo khả năng thanh toán. Đây là một khoản chi phí lớn trong quá trình phát hành CW. Ngoài ra, công ty chứng khoán còn phải thực hiện nghĩa vụ tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro cho sản phẩm CW mà mình phát hành.

Theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP, để trở thành tổ chức phát hành CW, các công ty chứng khoán phải có quy mô vốn từ 1.000 tỷ đồng trở lên và có hoạt động kinh doanh hiệu quả. Còn theo quy định tại Thông tư 107/QĐ-UBCK, trong thời gian còn hiệu lực của CW, tổ chức phát hành CW có nghĩa vụ thực hiện hoạt động phòng ngừa rủi ro để đảm bảo khả năng thanh toán cho nhà đầu tư khi CW đáo hạn.

Hoạt động phòng ngừa rủi ro của tổ chức phát hành còn được giám sát chặt chẽ bởi HOSE thông qua chế độ báo cáo hàng ngày và yêu cầu giải trình nếu xét thấy các thông số đưa ra chưa hợp lý. Cùng với đó, quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro của UBCK cũng quy định hạn mức chào bán nhất định đối với tổ chức phát hành. Theo đó, chỉ công ty chứng khoán có tỷ lệ an toàn tài chính tốt (tỷ lệ an toàn vốn khả dụng trên 250%) mới được phát hành CW và chỉ được phát hành giá trị tương đương từ 5 - 20% vốn khả dụng của công ty.

Hồ Huệ