Thủ tướng Chính phủ: “Tôi nhất trí với các đề xuất của Tổng cục Thuế về sắp xếp tinh gọn bộ máy”

Thủ tướng Chính phủ: “Tôi nhất trí với các đề xuất của Tổng cục Thuế về sắp xếp tinh gọn bộ máy”

(TCT Online) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị trực tuyến công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục thuế khu vực, do Tổng cục Thuế tổ chức ngày 26/2/2020. 

 

 

Cải cách và hiện đại hóa
(TCT online) Ngay sau khi, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập chi cục thuế (CCT) khu vực, Cục Thuế Hà Nội đã công bố các quyết định về nhận sự của 2 CCT khu vực mới được ...
Doanh nghiệp –Thị trường
Chinh sách mới
(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1769/CT-KK ngày 31/7/2019, Công văn số 3045/CT-KK ngày 24/12/2019 của Cục Thuế tỉnh Long An về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, ngày 14/1/2020 Tổng cục Thuế có ...