Tiếp tục cải cách để hỗ trợ doanh nghiệp

(TCT online) - Ngày 12/1, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội thảo, công bố Báo cáo “Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam năm 2020”, nhằm điểm lại diễn biến, kết quả cũng như kiến nghị về công tác cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh thời gian tới.  
 
 
Theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, năm 2020, cơ quan chức năng đã ban hành 17 luật, 158 nghị định, 39 quyết định của của Thủ tướng, 310 thông tư. So với các năm trước, số luật, nghị định và quyết định không biến động nhiều nhưng số thông tư giảm mạnh. Thực tế này cho thấy, chất lượng công tác xây dựng thể chế, chất lượng các quy định pháp luật nói chung được nâng lên một bước, với nội dung thiết thực và dễ thực thi hơn; dẫn đến việc không cần ban hành thêm nhiều thông tư ở cấp bộ... Điều này cũng phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính thông qua giảm thiểu số lượng văn bản pháp luật, quy định mà doanh nghiệp phải theo dõi, tuân thủ. Công tác xây dựng pháp luật đã tập trung nhiều lên cấp Quốc hội và Chính phủ ban hành, giảm dần văn bản ở cấp Bộ. 
 
Các bộ đã ban hành 95 văn bản để cụ thể hóa, triển khai các luật, quyết định nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh; góp phần vượt “bão Covid-19”; nhất là thúc đẩy hoạt động khởi sự kinh doanh. Hiện, Việt Nam xếp thứ 49 về hệ sinh thái khởi nghiệp của thế giới. Năm qua, Chính phủ cũng thành lập Tổ công tác đặc biệt để tổng rà soát, cắt giảm những quy định bất hợp lý...Năm 2020 cũng ghi nhận sự cầu thị, tiếp thu và phản hồi nhyững kiến gnhị từ phía cộng đồng doanh nghiệp của cơ quan chức năng. Tỷ lệ tiếp thu và phản hồi ý kiến của doanh nghiệp là 55%, cao hơn 10% so với năm trước.
 
Mặc dù chất lượng cải cách, công tác xây dựng văn bản pháp luật để hoàn thiện khung khổ pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp đã đạt kết quả khá tích cực nhưng vẫn bộc lộ những hạn chế. Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế (VCCI), đó là tình trạng chồng chéo, thiếu rõ ràng, gây cách hiểu khác nhau trong quy định, quy định bất hợp lý và vướng  mắc trong thực hiện. Đơn cử, có trường hợp doanh nghiệp bị yêu cầu phải trình bày phương án kinh doanh với cơ quan chức năng; có cách hiểu thiếu thống nhất giữa các bên về sự phân biệt giữa dược liệu và thực phẩm. Việc kiểm tra, thanh tra cũng diễn ra phức tạp, gây khó cho doanh nghiệp trong khi còn không ít trường hợp cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến, sau đó có văn bản giải đáp nhưng không giải quyết tận gốc vấn đề...Từ đó, vấn đề đặt ra là tiếp tục cải cách mạnh hơn, với tinh thần quyết liệt để cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ thực hiện cũng như sớm đứng trong nhóm quốc gia có chất lượng môi trường kinh doanh tốt nhất khu vực ASEAN. Cần mạnh dạn xóa bỏ tư duy cũ, có cách tiếp cận công tâm và phù hợp với xu hướng hội nhập, theo thông lệ quốc tế để đưa ra những quy định thông thoáng, đúng đắn; từ đó phục vụ doanh nghiệp một cách đích thực và hiệu quả hơn.
 
Theo đó, VCCI cùng các hiệp hội doanh nghiệp sẽ tiếp tục rà soát, nhận diện rào cản và đề xuất các ý kiến cũng như đề nghị bãi bỏ những quy định, văn bản bất hợp lý, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp...  
                                                                                               Thái Dương                                                                                                     
                                                       
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật