Kinh tế Việt nhiều khởi sắc

(TCT online) - Đây là tín hiệu đáng mừng vừa được Tổng cục Thông kê thông báo trong Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2020. Trong đó, sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tiếp tục được ghi nhận với nhiều khởi sắc.

Cụ thể, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11 chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 11,9%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4%; ngành cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải tăng 5,3%. Tính chung 11 tháng năm 2020, IIP ước tính tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. 
Cùng xu hướng này, số lượng DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động có nhiều chuyển biến. Theo đó, số DN thành lập mới tháng 11/2020 đã tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2019; số DN quay trở lại hoạt động tăng 5,4% và tăng 59,8%. Đặc biệt, số vốn đăng ký của DN thành lập mới trong tháng tăng 72% so với tháng trước và tăng 103,5% so với cùng kỳ năm 2019.  Tính chung 11 tháng, cả nước có gần 124,3 nghìn DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.878,9 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 970 nghìn lao động, giảm 1,9% về số DN, nhưng lại tăng 19,3% về vốn đăng ký. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong 11 tháng đạt 15,1 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. 
“Nếu tính cả 3.086,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 36,2 nghìn DN thay đổi tăng vốn, thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm nay là 4.965,8 nghìn tỷ đồng, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 40,8 nghìn DN quay trở lại hoạt động, tăng 10,7% so với 11 tháng năm 2019, nâng tổng số DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên gần 165,1 nghìn DN, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước” - báo cáo cho biết. Như vậy, trung bình mỗi tháng có 15 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
Cạnh đó, hoạt động thương mại, vận tải và du lịch cũng được ghi nhận nhiều khởi sắc, khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 đã tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ (ước đạt 464,4 nghìn tỷ đồng). Tính chung 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.590,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Cùng đó, vận tải hành khách cũng đã tăng 2,3% so với tháng trước và khách quốc tế đến nước ta trong tháng 11 tăng 19,6% so với tháng trước.
Về tình hình xuất nhập khẩu, báo cáo cho biết, mặc dù đại dịch Covid-19 đã khiến thương mại toàn cầu gặp khó khăn, song kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 của Việt Nam vẫn đạt 24,8 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 254,6 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 73 tỷ USD, tăng 1,6%, chiếm 28,7% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 181,6 tỷ USD, tăng 6,9%, chiếm 71,3%. Trong 11 tháng có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92% tổng kim ngạch xuất khẩu (trong đó có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 64,3%).
Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa tháng 11 đạt 24,2 tỷ USD, giảm 0,5% so với tháng trước và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2020, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 234,5 tỷ USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 85,43 tỷ USD, giảm 9,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 149,07 tỷ USD, tăng 9,2%. Trong 11 tháng năm 2020 có 34 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 89,4% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 4 mặt hàng đạt kim ngạch trên 10 tỷ USD, chiếm 49,3%).
Với tình hình xuất nhập khẩu trên cho thấy, trong tháng 11 Việt Nam đã xuất siêu 600 triệu USD. Tính chung 11 tháng, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu kỷ lục 20,1 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 10,8 tỷ USD), trong đó khu vực trong nước nhập siêu 12,4 tỷ USD; khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 32,5 tỷ USD.
Ngoài ra, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/11 (bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) đạt 26,4 tỷ USD. Trong đó, có 2.313 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 13,6 tỷ USD, giảm 33,5% về số dự án và giảm 7,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; có 1.051 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 6,3 tỷ USD, tăng 7,8%; có 5.812 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn đạt 6,5 tỷ USD, giảm 41,8%. Trong tổng số lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 1.535 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của DN với giá trị vốn góp gần 2,7 tỷ USD và 4.277 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị hơn 3,8 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 11 tháng ước tính đạt 17,2 tỷ USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước. 
Nhìn nhận về vấn đề này, Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng, do tác động của đại dịch Covid-19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực này vẫn bị ảnh hưởng. Điều này có thể thấy rõ khi cả vốn huy động, giải ngân và xuất nhập khẩu của các DN đầu tư nước ngoài đều co lại. Tuy vậy, xét trong bối cảnh đầu tư toàn cầu suy giảm rất mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì kết quả này tốt hơn nhiều quốc gia khác, thể hiện sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt giới đầu tư quốc tế, khi ngày càng có nhiều DN hồi phục, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, tạo đà cho bước tăng trưởng nhanh hơn trong những tháng cuối năm 2020. 
Minh Đức

Gửi bình luận


Mã bảo mật