DATC tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

(TCT online) - Ngày 16-17/7/2020, Đại hội Đảng bộ Công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC) nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức với sự tham dự của đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính cùng 119 đảng viên đến từ 15 Chi bộ trực thuộc.
 
Đồng chí Lê Hoàng Hải - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV DATC đọc diễn văn khai mạc
 
Tại đại hội, đại biểu đã nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 để tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.
 
Theo đó, giai đoạn 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của các cấp ủy Đảng cùng với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ đảng viên và người lao động, Đảng bộ công ty đã vượt qua khó khăn, tận dụng cơ hội và linh hoạt áp dụng các giải pháp để đạt được nhiều kết quả tích cực nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị do Chính phủ giao trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, lành mạnh hóa tình hình tài chính trong quá trình sản xuất kinh doanh thông qua hoạt động mua bán xử lý nợ và tài sản. Qua đó góp phần tích cực vào việc tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, cải thiện thanh khoản và nâng cao chất lượng của các tổ chức tín dụng.
 
Cụ thể, tổng doanh thu trong kỳ đạt gần 11 nghìn tỷ đồng, tăng 211,8% so với kỳ trước; tổng lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.5 nghìn tỷ đồng, tăng 218,37% so với kỳ trước, tổng nộp ngân sách nhà nước hơn 1 nghìn tỷ đồng, tăng 222,82% so với kỳ trước. Trong đó, DATC đã tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ của 159 doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy nhanh, hiệu quả tiến độ sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN theo đề án của các bộ, ngành, địa phương. DATC mua và xử lý với tổng giá trị các khoản nợ trên 25 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ tái cơ cấu, lành mạnh hóa tài chính cho 83 doanh nghiệp như Tổng công ty dâu tằm tơ Việt Nam, Công ty thực phẩm miền Bắc thuộc Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, Công ty Haprocimex thuộc UBND TP Hà Nội,… DATC đã giúp các doanh nghiệp có điều kiện phục hồi và phát triển vượt qua giai đoạn khó khăn. Bên cạnh đó, Đảng bộ đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao về xử lý nợ, hỗ trợ tái cơ cấu Tổng công ty tàu thủy Việt Nam (SBIC) và Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines), qua đó tái cơ cấu lại nợ, giảm áp lực trả nợ, từng bước cân đối dần tình hình tài chính, tiết giảm chi phí, từ đó góp phần giảm thiệt hại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
 
Với kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, 1 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng 3, 6 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 
Trong công tác xây dựng Đảng, việc giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ được Đảng bộ DATC quan tâm hàng đầu thông qua việc chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy cấp trên đến từng chi bộ, đảng viên. Đồng thời tuyên truyền, nắm bắt tình hình và giáo dục tư tưởng trong cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo đúng mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty đã đề ra. Công tác phát triển đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng được Đảng bộ Công ty chú trọng. Về cơ bản đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ vừa qua kết nạp được 29 đảng viên, số lượng đảng viên chính thức tăng từ 101 đồng chí lên 128 đồng chí, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra từ 20-25 đồng chí.
 
Chất lượng công tác dân vận và lãnh đạo tổ chức, đoàn thể được nâng cao, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong quá trình xây dựng và triển khai kế hoạch chung của Công ty cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện thường xuyên, góp phần tăng cường kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.
 
Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Đại hội cũng đã nêu lên những vấn đề còn tồn tại như kết quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” đạt kết quả chưa cao; vẫn còn có trường hợp đảng viên vi phạm chính sách về Dân số - kế hoạch hóa gia đình; công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII còn có nhiều nể nang, ngại va chạm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại một số chi bộ chưa thực sự sâu sát dẫn đến kết quả đạt được còn hạn chế, chưa ổn định.
 
Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nội dung giữ gìn và phát huy đoàn kết, thống nhất nội bộ; giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, vững vàng về năng lực chuyên môn, có hiểu biết về pháp luật, phấn đấu xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, DATC tiếp tục phối hợp các Bộ, ngành, địa phương kịp thời tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu DNNN, phấn đấu hoàn thành xong việc xử lý nợ và tài sản đã tiếp nhận để thu hồi vốn cho Nhà nước với hiệu quả cao nhất; Nghiên cứu đổi mới cách làm, cách thức phối hợp với các TCTD, DN, đối tác từ đó đẩy mạnh hoạt động mua bán nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp tương xứng với quy mô và năng lực của công ty; bám sát, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan liên quan giải trình, hoàn thiện để Chính phủ sớm ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với hoạt động thực tiễn của công ty nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi, nâng cao sức cạnh tranh của DATC trên thị trường mua bán nợ; từng bước thực hiện lộ trình CPH công ty theo chỉ đạo của Bộ Tài chính; kiện toàn bộ máy, tổ chức của công ty phù hợp với giai đoạn mới; Tiếp tục duy trì, tăng cương và mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế để trao đổi, tiếp thu kinh nghiệm trong xử lý nợ và tài sản cũng như trong chiến lược phát triển trong giai đoạn mới; phấn đấu tăng trưởng bình quân trong kỳ 10-15% so với kỳ trước, qua đó ổn định thu nhập, đảm bảo đời sống cho CBNV.
 
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025
 
Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 09 đồng chí. Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng ngày, Ban chấp hành đã họp và bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy. Trong đó, đồng chí Lê Hoàng Hải (Chủ tịch HĐTV Công ty) được bầu là Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phạm Mạnh Thường (Phó TGĐ Phụ trách Công ty) được bầu là Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí Phạm Quang Toản (UV HĐTV, Phó TGĐ Công ty) được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.
 
Đồng chí Lê Hoàng Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV DATC tặng hoa các đồng chí trong BCH nhiệm kỳ 2015-2020 không tái cử nhiệm kỳ 2020-2025
 
Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ Công ty mua bán nợ Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội đề ra. Đại hội đã thông qua Nghị quyết đặt mục tiêu, cơ sở để toàn Đảng bộ quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ngọc Dũng
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật