6 DN được phê duyệt phương án cổ phần hoá

(TCT Online) - Trong 7 tháng qua, Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) mới nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa của 6 DN. Như vậy số DN còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch 5 tháng còn lại năm 2020 là 91.

 

 

Về tình hình thoái vốn, theo báo cáo của các đơn vị thì trong 7 tháng, có 10 DN thuộc danh mục phải thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg với giá trị 260 tỷ đồng, thu về 678 tỷ đồng. Các tập đoàn, tổng công ty thực hiện thoái vốn với giá trị 601 tỷ đồng, thu về 1.110 tỷ đồng.

 

Thời gian tới, Cục Tài chính doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương về tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn đối với các DNNN; xây dựng đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”; tổ chức các đoàn công tác giám sát đầu tư vốn nhà nước năm 2019 tại các DN và tiếp tục thực hiện công tác giám sát, xử lý vướng mắc tài chính của các DN.

 

TN

Gửi bình luận


Mã bảo mật