Cả nước có 13,2 nghìn DN thành lập mới trong tháng 7

(TCT online) -Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 7/2020, cả nước có 13,2 nghìn DN thành lập mới, với số vốn đăng ký là 239,3 nghìn tỷ đồng, giảm 3,8% về số DN, tăng 72% về vốn đăng ký. 

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 7/2020, cả nước có 13,2 nghìn DN thành lập mới, với số vốn đăng ký là 239,3 nghìn tỷ đồng, giảm 3,8% về số DN, tăng 72% về vốn đăng ký. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng đạt 18,1 tỷ đồng, tăng 78,8% so với tháng trước và tăng 60,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong tháng, cả nước còn có 4.839 DN quay trở lại hoạt động, giảm 3,2% so với tháng trước, nhưng lại tăng 79,9% so với cùng kỳ năm 2019; 
Tính chung 7 tháng, cả nước có 75,2 nghìn DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 936,4 nghìn tỷ đồng. Nếu tính cả 1.158,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 21 nghìn DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng năm nay là 2.094,8 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có gần 28,6 nghìn DN quay trở lại hoạt động, tăng 17,6% so với 7 tháng năm 2019, nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 7 tháng lên 103,8 nghìn DN, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, trung bình mỗi tháng có 14,8 nghìn DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Điều đó cho thấy những tín hiệu tích cực của các chính sách hỗ trợ DN và kế hoạch phục hồi nền kinh tế nước ta sau dịch bệnh Covid-19.

Gửi bình luận


Mã bảo mật