Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia

(TCT online) - Các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường triển khai Chính phủ điện tử, cơ chế một cửa quốc gia, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương về tình hình thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 3/10/2017 của Chính phủ, trong đó cho biết, Thủ tướng yêu cầu, bên cạnh việc tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện khung thể chế, chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định không cần thiết, không hợp lý; đẩy mạnh hợp tác đối tác công - tư...; các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường triển khai Chính phủ điện tử, cơ chế một cửa quốc gia, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Đồng thời, tích cực triển khai các quy định của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành; chủ động xem xét, bố trí vốn cho việc triển khai hoạt động, chương trình, kế hoạch hoặc đề án hỗ trợ DN nhỏ và vừa đã được phê duyệt trong năm 2020 và trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.
Trong đó, tập trung phát triển chuỗi giá trị và liên kết vùng nhằm phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh, định hướng xuất khẩu; tăng cường năng lực xuất khẩu hàng hóa Việt vào các thị trường EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,…và mở rộng tìm kiếm các thị trường khác như Trung Đông, châu Phi, châu Mỹ La tinh,…Khuyến khích DN áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích DN khởi nghiệp sáng tạo; phát triển công nghệ cao; đổi mới công nghệ quốc gia; hợp tác nghiên cứu song phương, đa phương về khoa học và công nghệ; tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài…
NTK

Gửi bình luận


Mã bảo mật